Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w dobie pandemii COVID-19 – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne

Zgłoś artykuł

pdf

Słowa kluczowe

Pandemia COVID-19
studenci Uniwersytetu Warszawskiego
przemoc domowa
cyberprzestępczość
edukacja zdalna
obostrzenia
prawa i wolności obywatelskie

Jak cytować

Sidor-Borek, P., Molenda, D., Kawka, P., Pizon, I., Matejuk, W., & Szczepaniak, K. (2022). Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w dobie pandemii COVID-19 – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne. Biuletyn Kryminologiczny, (28). https://doi.org/10.5281/zenodo.6810818

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ocena  możliwego wpływu pandemii COVID-19 na wybrane sfery życia studentów Uniwersytetu Warszawskiego – ich zdrowie, edukację (która przeniosła się do formuły zdalnej), stosunek studentów do wprowadzanych na poziomie uniwersyteckim, jak i krajowym obostrzeń oraz ryzyko pokrzywdzenia przestępstwem i/lub przemocą.  Ocenę tę przeprowadzono w oparciu o wyniki badania ankietowanego, które zostało przeprowadzone wśród studentów UW w 2021 roku. W artykule przeanalizowano także rozwiązania normatywne wprowadzane przez władze UW w okresie pandemii COVID-19, z uwagi na fakt, że  ich przyjęcie w istotnym stopniu zmodyfikowało model życia i kształcenia społeczności studenckiej.   

https://doi.org/10.5281/zenodo.6810818
pdf

Bibliografia

Bek D., Sitarz O., Jaworska-Wieloch A., Gdy azyl staje się więzieniem – przeciwdziałanie przemocy domowej w warunkach kwarantanny i izolacji, „Forum Polityki Kryminalnej” 2021, t. 1, s. 1-31, https://www.doi.org/10.31261/FPK.2021.01.06 [dostęp: 26.08.2021].

Duszyński J., Afelt A., Ochab-Marcinek A., Owczuk R., Pyrć K., Rosińska M., Rychard A., Smiatacz T., Zrozumieć COVID, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2020.

Dybiec J., Tarkowski B., Krzemińska J., Szlagor M., Zalewska-Janowska A., Wpływ pandemii COVID-19 na poziom motywacji do nauki u studentów kierunku lekarskiego w Polsce, „Forum Dermatologicum” 2021, nr 7(4), s. 91-99.

Ostaszewski P., Klimczak J., Włodarczyk-Madejska J., Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w pierwszym roku pandemii COVID-19, IWS, Warszawa 2021.

Pyżalski J., Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2021, t. 20, nr 2, s. 92-115, https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/download/804/653 [dostęp: 30.06.2022].

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1995.

Netografia:

Augustynowicz E., Stefanoff P., Mity na temat szczepionek przeciw COVID-19, https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-oszczepieniach/popularne-mity-temat-szczepionek/ [dostęp: 24.08.2021].

Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm, https://home.kpmg/pl/pl/home/media/pressreleases/2021/03/media-press-barometr-cyberbezpieczenstwa-covid-19-przyspiesza-cyfryzacje-firm.html [dostęp: 11.11.2021].

Coronavirus, https://covid19.who.int/ [dostęp 5.10.2021].

COVID-19 i prawa człowieka, https://amnesty.org.pl/covid-19-i-prawa-czlowieka/ [dostęp: 24.08.2021].

Czarnek: Jest szansa na stopniowy powrót do szkół po 29 listopada, https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8005579,przemyslaw-czarnek-szkola-edukacja-powrot-koronawirus-pandemia.html [dostęp: 11.11.2021].

Doktor Michał Sutkowski i doktor Paweł Grzesiowski o liczbie zakażeń i szczepieniach., https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-doktor-michal-sutkowski-i-doktor-pawel-grzesiowski-o-czwartek-fali-epidemiicovid-19-5404116 [dostęp: 7.09.2021].

Fakty i liczby, https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/fakty-i-liczby/ [dostęp: 19.09.2021].

Heitzman J., Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, http://www.psychiatriapolska.pl/187___198.html [dostęp: 11.11.2021].

Interim Briefing Note Addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak, v. 1.5, https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial -support-emergency-settings/interimbriefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak [dostęp: 11.11.2021].

Janicka A., O agresji, która bierze się z lęku, https://naszawtymglowa.pl/o-agresji-ktora-bierze-sie-z-leku/ [dostęp: 7.09.2021].

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci – 7 września, https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-noweprzypadki-zakazenia-i-smierci-7-wrzesnia-5403011 [dostęp: 7.09.2021].

Krzyżanowska A., Przemoc domowa – jakie są statystyki, https://www.rp.pl/prawo-karne/art568481-przemoc-domowa-jakiesa-statystyki [dostęp: 7.09.2021].

M.W., Koronawirus (COVID-19) – najnowsze informacje, https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/225676,koronawirus-najnowsze-informacje [dostęp: 7.09.2021].

Mazur-Puchała A., Niepożądane odczyny poszczepienne w Polsce. Ile zgonów?, https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce,niepozadane-odczyny-poszczepienne-w-polsce--ile-zgonow-,artykul,51508012.html [dostęp: 24.08.2021].

Minister Cyfryzacji: Zarzuty wobec aplikacji ProteGo Safe są całkowicie nieuzasadnione [Wywiad], https://www.cyberdefence24.pl/minister-cyfryzacji-zarzuty-wobec-aplikacji-protego-safe-sa-calkowicie-nieuzasadnione-wywiad [dostęp: 7.09.2021].

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnoscetapy [dostęp: 21.07.2021].

Nycz M., Niedzielski: Apogeum IV fali w listopadzie lub grudniu. Może być nawet 40 tys. zakażeń, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-niedzielski-apogeum-iv-fali-w-listopadzie-lub-grudniu-moze-b,nId,5554863#crp_state=1 [dostęp: 11.11.2021].

O kształceniu w przyszłym roku akademickim, https://www.uw.edu.pl/o-ksztalceniu-w-przyszlym-roku-akademickim/ [dostęp: 7.09.2021].

Obem A., ProteGO Safe: instalować czy nie?, https://panoptykon.org/czy-instalowac-protego-safe [dostęp: 7.09.2021].

Odmrażanie gospodarki. Jest kalendarz luzowania obostrzeń, https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8151607,luzowanie-obostrzen-plan-kalendarz-odmrazania-gospodarki.html [dostęp: 7.09.2021].

Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie, Raport Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://static.im-g.pl/im/5/26198/m26198755,WYNIKI-BADANIA.pdf [dostęp: 29.08.2021].

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Renata Durda, o zjawisku przemocy w trakcie pandemii, dla „Tygodnika Przegląd”, https://www.niebieskalinia.pl/6878-renata-durda-o-zjawisku-przemocy-w-trakcie-pandemii-dlatygodnika-przeglad [dostęp: 7.09.2021].

Phishing, https://bezpiecznymiesiac.pl/bm/baza-wiedzy/654,Phishing.html [dostęp: 24.08.2021].

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce [dostęp: 28.07.2021].

Poland Situation, https://covid19.who.int/region/euro/country/pl [dostęp: 5.10.2021].

Polski rynek pracy w dobie pandemii. Rozmowa z dr E. Ignaciuk z Wydziału Ekonomicznego UG, https://ug.edu.pl/news/pl/971/polski-rynek-pracy-w-dobie-pandemii-rozmowa-z-dr-e-ignaciuk-z-wydzialu-ekonomicznego-ug [dostęp: 7.09.2021].

Pragholapati A., COVID-19 impact on students, https://edarxiv.org/895ed [dostęp: 7.02.2022].

Przemoc a koronawirus. Jak i dlaczego pandemia wywołała lawinę agresji?, https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/przemoc-wrodzinie/przemoc-a-koronawirus-jak-i-dlaczego-pandemia-wywolala-lawine-agresji/ [dostęp: 24.08.2021].

Raport CERT Orange Polska za 2020, https://cert.orange.pl/pobierz-raport/19/1 [dostęp: 29.08.2021].

Ritchie H., Mathieu E., Rodés-Guirao L., Appel C., Giattino C., Ortiz-Ospina E., Hasell J., Macdonald B., Beltekian D., Roser M., Coronavirus (COVID-19) Cases, https://ourworldindata.org/covid-cases [dostęp: 30.07.2021].

Sytuacja studentów w czasie epidemii koronawirusa, https://nzs.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/NZS_Sytuacjastudentow_w-czasie_epidemii_koronawirusa.pdf [dostęp: 7.02.2022].

Szczepionki przeciwko COVID-19. Walka z fałszywymi informacjami, https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dementujemynieprawdziwe-informacje [dostęp: 24.08.2021].

Tożsamość, https://www.gov.pl/web/mobywatel/mtozsamosc [dostęp: 7.09.2021].

UW grożą uczelni pozwem. Chodzi o czesne w czasie zdalnych zajęć, https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art516781-studenciuw-groza-uczelni-pozwem-chodzi-o-czesne-w-czasie-zdalnych-zajec [dostęp: 7.09.2021].

Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, https://vimeo.com/uokik/download/402854024/5a0794c1c3 [dostęp: 27.08.2021].

Zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasadyprofilaktyki-przeciw-covid-19 [dostęp: 30.07.2021].

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331808/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-pol.pdf?sequence=2&isAllowed=y [dostęp: 11.11.2021].

Akty prawa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 1758.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 1871.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 2132.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 2316.

Akty normatywne wewnętrzne

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, „Monitor UW” 2020, poz. 123.

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, „Monitor UW” 2020, poz. 136.

Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, „Monitor UW” 2020, poz. 139.

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19, „Monitor UW” 2020, poz. 151.

Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, „Monitor UW” 2020, poz. 189.

Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, „Monitor UW” 2020, poz. 205.

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, „Monitor UW” 2020, poz. 236.

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, „Monitor UW” 2020, poz. 263.

Zarządzenie nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, „Monitor UW” 2020, poz. 385.

Zarządzenie nr 233 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, „Monitor UW” 2020, poz. 426.

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, „Monitor UW” 2021, poz. 64.

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19, „Monitor UW” 2021, poz. 172.

Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022, „Monitor UW” 2021, poz. 223.

Orzecznictwo

Wyrok TK z 22 października 2020 r., K 1/20, Dz.U. 2021, poz. 175.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.