Sprawozdanie z konferencji europejskiego towarzystwa kryminologicznego 9 – 12 września 2009 r. - Ljubljana (Słowenia)

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Gruszczyńska, B., Wiktorska, P., & Buczkowski, K. (2022). Sprawozdanie z konferencji europejskiego towarzystwa kryminologicznego 9 – 12 września 2009 r. - Ljubljana (Słowenia) . Biuletyn Kryminologiczny, (18), 16–36. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3288
PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN