Recenzja książki Psychologia penitencjarna, redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa – Wojciechowska, PWN, Warszawa 2016, s. 600

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Wiktorska, P. (2021). Recenzja książki Psychologia penitencjarna, redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa – Wojciechowska, PWN, Warszawa 2016, s. 600. Biuletyn Kryminologiczny, (23), 148–151. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/2378
PDF

Bibliografia

Fraczek J., Starość w więzieniu, czyli jak zapewnić godziwe warunki osiemdziesięcioletniemu przestępcy, http://www.dw.com/pl/staro%C5%9B%C4%87-w-wi%C4%99zieniu-czyli-jak-zapewni%C4%87-godziwe-warunki-osiemdziesi%C4%99cioletniemu-przest%C4%99pcy/a-17457788 [dostęp: 04.11.2016].

Jaworska A., Resocjalizacja osadzonych w wieku senioralnym [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Jaworska A., Teoretyczne podstawy procesu resocjalizacji [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Machel H. (red.), Wykonywanie kary pozbawienia w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Machel H., Chęcińska E., Zmierzch kary pozbawienia wolności? Sens współczesnej kary uwięzienia [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Marczak M., Mirosław-Nawrocka K., Zakłady karne dla kobiet [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Marczewski M., Skazania i orzeczone kary [w:] A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas Przestępczości w Polsce 5, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015.

Melezini M. (red.), Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie, „System Prawa Karnego”, Tom VI, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Nowak J., Wokół pojęcia kary [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Parol R., Formy kontaktów osób skazanych na karę pozbawienia wolności ze społeczeństwem [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Piotrowski J.M., Ciosek M., Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Reichel P., Comparative justice system, Prentice Hall, New Jersey 2005.

Warylewski J., Podstawy filozoficzne i historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Witkowski R., Wolontariat hospicyjny więźniów. W kierunku inkluzji społecznej [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.