Sprawozdanie z XIV Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Praga, 10 – 13 września 2014 r.)

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Buczkowski, K., Fajst, M., Ostaszewski, P., & Woźniakowska-Fajst, D. (2022). Sprawozdanie z XIV Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Praga, 10 – 13 września 2014 r.). Biuletyn Kryminologiczny, (21), 78–86. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3257
PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN