Sprawozdanie z seminarium „Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”, 6 czerwca 2019 r., INP PAN

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

praca przymusowa
Kodeks karny
forced labour
Criminal Code

Jak cytować

Włodarczyk-Madejska, J. (2019). Sprawozdanie z seminarium „Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”, 6 czerwca 2019 r., INP PAN. Biuletyn Kryminologiczny, (26), 176–179. https://doi.org/10.5281/zenodo.3751720