No. XXVIII (2006)
Articles

The Picture of Juvenile Delinquency in Poland in Criminological Research: Before and After Transformation

Irena Rzeplińska
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology

Published 2006-01-29

Keywords

  • juvenile delinquency,
  • criminological research,
  • juvenile perpetrators

How to Cite

Rzeplińska, I. (2006). The Picture of Juvenile Delinquency in Poland in Criminological Research: Before and After Transformation. Archives of Criminology, (XXVIII), 331–343. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006V

Abstract

Patterns of offences committed by youth aged 13–16: in contemporary Poland and fifteen years earlier – in the 1980s. The limit is 1989, a year when major social and political changes in Poland begun. What was different and what was similar in offences between these two groups of youth.

References

  1. Bojarski M., Radecki W. (1992). Kodeks wykroczeń z komentarzem (stan prawny na 1 sierpnia 1992 r.), Oficyna Wydawnicza, „Profi”, Warszawa 1992.
  2. Cieślik M., Zaczyński M., Przetwórnia chuliganów, „Wprost” z 27.03.2005.
  3. Gaberle A. (red.), Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
  4. Kossowska A., Krawczyk J., Rzeplińska I., Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report), „Archiwum Kryminologii” 1995, t. XXI, s. 81-103, https://doi.org/10.7420/AK1995C.
  5. Machajski P., Chudemu jest najgorzej, „Gazeta Wyborcza” z 29.09.2004 (dodatek: Stołeczna).
  6. Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2002.
  7. Muncie J., Youth and Crime, Sage Publications, London 2004.