No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Mediation as a Form of Restorative Justice: Benefits of the Parties

Janina Waluk
Polskie Centrum Mediacji

Published 2008-04-01

Keywords

 • mediation,
 • restorative justice

How to Cite

Waluk, J. (2008). Mediation as a Form of Restorative Justice: Benefits of the Parties. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 871–883. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BQ

Abstract

The text discusses the positive aspects of the use of mediation as a form of justice. The author presents the characteristic features of the concept of restorative justice by outlining its typical features. The text also includes a comparative analysis of restorative and criminal justice and lists possible abuses resulting from the institutional appropriation of mediation. Janina Waluk stresses the two-sided benefits (for the perpetrator and the victim as well as for society and the administration of justice) stemming from the use of mediation, such as relieving the courts from cases considered to be minor, allowing the victim to ask questions of and forgive the perpetrator, to participate in solving their own case, and for the perpetrator to apologise, thus understanding what and to whom the harm was done, as well as restoring public trust in the administration of justice and the legal education of society. In conclusion, Waluk encourages the introduction of restorative justice conferences in local communities, which would aim to arouse interest in this solution among local authorities and local governments.

References

 1. Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, przeł. M. Wołodźko, K. Gradoń, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.
 2. Kodeks etyki mediatora, 1 wyd., Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2002.
 3. Kodeks etyki mediatora, 2 wyd., poprawione i uzupełnione o nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, 2003.
 4. Lipińska M., Stawicki R. (oprac.), Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 1-2 grudnia 2003 r., Kancelaria Sejmu, Warszawa 2004.
 5. Marshall T.F., Restorative Justice. An Overview, Home Office Research Development of Statistics Directorate, London 1998, www.restorativejustice.org.
 6. Murzynowski A., Ocena nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego w odniesieniu do instytucji mediacji, „Mediator” 2003, nr 25 (2).
 7. Rekomendacje Rady Europy: zalecenie nr R (99)19 o mediacji w prawie karnym.
 8. Safjan M., Tezy wystąpienia na Konferencji: Mediacja w Krajach Unii Europejskiej w Polsce, „Mediator” 2003, nr 25 (2).
 9. Umbreit M.S., What is Restorative Justice, University of Minnesota, Center for Restorative Justice and Peacemaking, St. Paul 1999.
 10. Wright M., Making Good, Burnett Book, London 1982.
 11. Wright M., Sprawiedliwość naprawcza i mediacja, w: Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2001.
 12. Zehr H., Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, Ontario 1996.