Margizens. Exclusion and state violence towards the Romanian Roma community in Poland

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

criminalisation
marginalisation
beggary
expulsion from public spaces
punishment
kryminalizacja
marginalizacja
żebranie
kara
wykluczanie z przestrzeni publicznej

Jak cytować

Klaus, W. (2021). Margizens. Exclusion and state violence towards the Romanian Roma community in Poland: Margizeni. Wykluczenie i przemoc ze strony państwa wobec społeczności rumuńskich Romów w Polsce. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 63–89. https://doi.org/10.7420/AK2021.23

Abstrakt

A Romanian Roma community has been present in the largest Polish cities since the beginning of the 1990s. Although their presence was initially perceived as temporary, some members of this group have now been living in Poland for more than 20 years. However, for much of that time they have been invisible to the authorities, with only occasional exposure, and the main reasons for intervention were an attempt to remove them from the country, or from territory they were living on.
In this paper, I would like to describe the situation of Romanian Roma in one Polish city, Wrocław. On their example I present different levels of exclusion from the community and space, describe the process of marginalisation (as a part of anti-Roma practices), as well as the tendency to use criminal law to discipline behaviours which society considers to be inappropriate and which it does not want to see. I’m thus presenting problems of evictions from public and private spaces, cases of prejudice followed by xenophobic attacks performed by representatives of Polish society and general lack of support neither from the general public, social institutions or police. Those practices lead to dep ravation of sense of security of the Roma population in Wrocław as police officers are perceived by them (and behaves) rather as oppressors who chase beggars away, fine them and confiscate money they earned on the street. And they fail in protection Roma community against xenophobic violence form the host society – or to be more precise they decided to abdicate from this role.
The control of and state’s violence against the Roma community is made possible by labelling them as non-members of society, as strangers – persons to whom we can apply different rules than to ourselves.

 

Społeczność rumuńskich Romów jest obecna w większych polskich miastach od początku lat 90. XX wieku. Chociaż ich pobyt uważany był za czasowy, okazało się, że niektórzy przedstawiciele tej grupy mieszkają w Polsce od ponad 20 lat. Przez większość tego czasu byli oni jednak niewidoczni dla polskich władz. Pojawiali się w orbicie ich spojrzenia jedynie sporadycznie i przede wszystkim w związku z próbami usunięcia ich – czy to wydalenia z Polski, czy też eksmisji z zajmowanej przez nich przestrzeni.
W niniejszym tekście chciałbym opisać sytuację rumuńskich Romów mieszkających w jednym z polskich miast – we Wrocławiu. Na ich przykładzie chcę pokazać sposoby wykluczania przedstawicieli tej społeczności zarówno ze społeczeństwa jako całości, jak i z przestrzeni publicznej. Opiszę proces marginalizacji rumuńskich Romów (jako przykład działań antyromskich), jak również używannie przepisów prawnokarnych do dyscyplinowania członków tej społeczności i korygowania ich zachowań – tych które polskie społeczeństwo uznało za niewłaściwe lub których po prostu nie chce oglądać. Pokażę zatem, jak wygląda proces wykluczania Romów z zarówno z przestrzeni publicznej, jak i z prywatnej (czy półpublicznej), podam przykłady uprzedzeń oraz przemocy motywowanej ksenofobią, której sprawcami są przedstawiciele polskiego społeczeństwa, opiszę także generalny brak wsparcia dla Romów – ze strony społeczeństwa, instytucji publicznych czy policji. Wszystkie te praktyki i działania prowadzą do pozbawienia przedstawicieli pochodzącej z Rumunii społeczności romskiej mieszkających we Wrocławiu poczucia bezpieczeństwa, bowiem policjanci są przez nich postrzegani (oraz zachowują się) raczej jako oprawcy, którzy przeganiają ich z publicznych miejsc, w których żebrzą, nakładają na nich grzywny oraz konfiskują pieniądze zarobione na ulicy. Jednocze śnienie zapewniają żadnej ochrony przed ksenofobiczną przemocą ze strony społeczeństwa – czy też, by być bardziej precyzyjnym, uznali, że nie będą występowali w roli osób strzegących tę społeczność.
Wzmożona kontrola oraz przemoc ze strony przedstawicieli instytucji publicznych wobec społeczności rumuńskich Romów wynika z postrzegania ich (i naznaczenia ich) jako nie-członków społeczności, jako obcych, wobec których mogą być stosowane inne zasady niż w stosunku do przedstawicieli polskiego społeczeństwa.

https://doi.org/10.7420/AK2021.23
PDF (English)

Bibliografia

Achim V. (2004). The Roma in Romanian History. Budapest: Central European University.

Agamben G. (1998). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press.

Ahmed S. (2000). ‘Who knows? Knowing strangers and strangerness.’ Australian Feminist Studies 15(31), pp. 49–68. DOI 10.1080/713611918.

Alliance against Antigypsyism (2017). Antigypsyism – a Reference Paper. Available online: https://secureservercdn.net/192.169.221.188/abv.a52.myftpuploadcom/wp-content/uploads/2017/07/Antigypsyism-reference-paper-16.06.2017.pdf.

Arendt H. (1973). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Ashworth A. and Zedner L. (2015). Preventive Justice. Oxford: Oxford University Press.

Baar H. van (2014). ‘The emergence of a reasonable anti-gypsyism in Europe’. In T. Agarin (ed.) When Stereotype Meets Prejudice: Antiziganism in European Societies. Stuttgart: Stuttgart-Verlag, pp. 27–43.

Baar H. van (2017). ‘Evictability and the biopolitical bordering of Europe.’ Antipode 49(1), pp. 212–230. DOI 10.1111/anti.12260.

Baar H. van and Vermeersch P. (2017). ‘The limits of operational representations: Ways of seeing Roma beyond the recognition-redistribution paradigm.’ Intersections. East European Journal of Society and Politics 3(4), pp. 120–139. Available online: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v3i4.412.

Barker V. (2017). ‘Nordic vagabonds: The Roma and the logic of benevolent violence in the Swedish welfare state.’ European Journal of Criminology 14(1), pp. 120–139. DOI 10.1177/1477370816640141.

Burek W. (2007). ‘Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług publicznie dostępnych w prawie polskim – uwagi wokół implementacji Dyrektywy Rasowej (2000/43/WE)’ [Prohibition of discrimination in the field of access to and supply of goods and services which are avalaible to the public in Polish law. Remarks on implementation of the Race Equality Directive (2000/43/ EC)]. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (12), pp. 9–15.

Černušáková B. (2017). ‘Roma: The invisible workforce of Ostrava.’ Race & Class 58(4), pp. 98–105. DOI 10.1177/0306396816686275.

Crawford A. and Hutchinson S. (2016). ‘Mapping the contours of “everyday security”: Time, space and emotion.’ The British Journal of Criminology 56(6), pp. 1184–1202. DOI 10.1093/bjc/azv121.

Czarnota K. and Siemaszko K. (2015). ‘Własnym głosem o sobie. Raport z badań’ [With our own voice about ourselves. Research report]. In T. Marcinkowski (ed.) Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce [With our own voice about ourselves. Roma immigrants in Poland]. Gorzów Wielkopolski: Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych, pp. 94–109.

De Genova N. (2019). ‘The securitization of Roma mobilities and the re-bordering of Europe.’ In H. van Baar, A. Ivasiuc, and R. Kreide (eds.) The Securitization of the Roma in Europe. New York: Palgrave Macmillan, pp. 29–44.

Djuve A.B., Friberg J.H., Tyldum G., and Zhang H. (2015). When Poverty Meets Affluence. Migrants from Romania on the Streets of the Scandinavian Capitals. Oslo: FAFO and Rockwool Foundation.

Donnelly-Drummond A. (2016). ‘Deserving of penalty and public outrage? The “gypsy” within the punitive city.’ Irish Probation Journal 13, pp. 208–224.

Douglas M. (1966). Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London, New York: Routledge.

Fox J.E., Moroşanu L., and Szilassy E. (2012). ‘The racialization of the new European migration to the UK.’ Sociology 46(4), pp. 680–695. DOI 10.1177/0038038511425558.

Franko K. (2020). The Crimmigrant Other: Migration and Penal Power. Abingdon, New York: Routledge.

Garland D. (2001). The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press.

Hammar T. (2003). ‘Denizen and denizenship.’ In A. Kondo and C. Westin (eds.) New Concepts of Citizenship: Residential/Regional Citizenship and Dual Nationality/Identity. Stockholm: CEIFO, pp. 31–56.

Hepworth K. (2012). ‘Abject citizens: Italian “Nomad Emergencies” and the deportability of Romanian Roma.’ Citizenship Studies 16(3–4), pp. 431–449. DOI 10.1080/13621025.2012.683256.

Jaskułowski K. (2019). The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland – Between Nationalism, Fear and Empathy. Cham: Palgrave Macmillan.

Kapralski S. and Lechowski P. (2018). ‘Romani immigrants from Romania in Poland in the 1990s. Ethnographic observations.’ Baltic Worlds 11(2–3), pp. 70–87.

Kauzlarich D., Matthews R.A., and Miller W.J. (2001). ‘Toward a victimology of state crime.’ Critical Criminology 10, pp. 173–194.

Klaus W. (2015). ‘The relationship between poverty, social exclusion and criminality. In Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland: Sociopolitical Perspectives. Farnham, Burlington: Ashgate, pp. 51–72.

Klaus W. (2019). ‘Criminalisation of beggars: The causes and consequences of the phenomenon.’ Contemporary Central & East European Law 133(1), pp. 132–141. Available online: https://doi.org/10.37232/cceel.2019.11.

Klaus W. and Pachocka M. (2019). ‘Examining the Global North Migration Policies: A “push out – push back” approach to forced migration.’ International Migration 57(5), pp. 280–293. DOI 10.1111/imig.12575.

Klaus W., Lévay M., Rzeplińska I., and Scheinost M. (2018). ‘Refugees and asylum seekers in Central-European Countries – reality, politics and the creation of fear in societies.’ In H. Kury and S. Redo (eds.) Refugees and Migrants in Law and Policy Challenges and Opportunities for Global Civic Education. Cham: Springer, pp. 457–494.

Kochenov D. (2019). Citizenship. Cambridge, London: The MIT Press.

Kostka J. (2019). ‘The migrating poor: Romanian Roma under social authoritarianism in Poland.’ In T. Magazzini and S. Piemontese (eds.) Constructing Roma Migrants: European Narratives and Local Governance. Cham: Springer International Publishing, pp. 155–173.

Kreide R. (2019). ‘Crossing (out) borders: Human rights and the securitization of Roma minorities.’ In H. van Baar, A. Ivasiuc, and R. Kreide (eds.) The Securitization of the Roma in Europe. New York: Palgrave Macmillan, pp. 45–66.

Kristeva J. (1982). Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press.

Kupka P., Walach V., and Brendzová A. (2021). ‘The poverty business: Landlords, illicit practices and reproduction of disadvantaged neighbourhoods in Czechia.’ Trends in Organized Crime 24(2), pp. 227–245. DOI 10.1007/s12117-020-09402-x.

Lemke T. (2001). ‘“The birth of bio-politics”: Michel Foucault’s lecture at the Collčge de France on neo-liberal governmentality.’ Economy and Society 30(2), pp. 190–207. DOI 10.1080/03085140120042271.

Manca M., and Vergnano C. (2019). ‘When housing policies are ethnically targeted: Struggles, conflicts and contentions for a “possible city”.’ In T. Magazzini and S. Piemontese (eds.) Constructing Roma Migrants: European Narratives and Local Governance. Cham: Springer International Publishing, pp. 91–108.

Mireanu M. (2019). ‘Security at the nexus of space and class: Roma and gentrification in Cluj, Romania.’ In H. van Baar, A. Ivasiuc, and R. Kreide (eds.) The Securitization of the Roma in Europe. New York: Palgrave Macmillan, pp. 115–136.

Póczik S. (2012). ‘Integration problems of the Roma in Europe and Hungary. Exclusion, persecution, deviance, crime and victimisation.’ In E.W. Pływaczewski (ed.) Current Problems of the Penal Law and Criminology. Warsaw: Wolters Kluwer, pp. 539–563.

Powell R. and Baar H. van (2019). ‘The invisibilization of anti-Roma racisms.’ In H. van Baar, A. Ivasiuc, and R. Kreide (eds.) The Securitization of the Roma in Europe. New York: Palgrave Macmillan, pp. 91–114.

Pratt J. (2020). Law, Insecurity and Risk Control: Neo-Liberal Governance and the Populist Revolt. Cham: Palgrave Macmillan.

Raithelhuber E. (2019). ‘The stilled-other of the citizen. “Roma beggars” and regimes of (im)mobility in an Austrian city.’ In T. Magazzini and S. Piemontese (eds.) Constructing Roma Migrants: European Narratives and Local Governance. Cham: Springer International Publishing, pp. 129–154.

Ravnbřl C.I. (2019). ‘Patchwork economies in Europe: Economic strategies among homeless Romanian Roma in Copenhagen.’ In T. Magazzini and S. Piemontese (eds.) Constructing Roma Migrants: European Narratives and Local Governance. Cham: Springer International Publishing, pp. 209–226.

Ruggiu I. (2016). ‘Is begging a Roma cultural practice? Answers from the Italian legal system and anthropology.’ Romani Studies 26(1), pp. 31–62. DOI 10.3828/rs.2016.2.

Sandberg S. (2010). ‘What can “lies” tell us about life? Notes towards a Framework of narrative criminology.’ Journal of Criminal Justice Education 21(4), pp. 447–465. Available online: https://doi.org/10.1080/10511253.2010.516564.

Sardelić J. (2019). ‘Roma in times of territorial rescaling: An inquiry into the margins of European citizenship.’ Ethnopolitics 18(4), pp. 325–339. DOI 10.1080/17449057.2019.1584495.

Schuilenburg M. (2008). ‘Citizenship revisited—denizens and margizens.’ Peace Review: A Journal of Social Justice 20(3), pp. 358–365. DOI 10.1080/10402650802330238.

Schuilenburg M. (2015). The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order. New York, London: New York University Press.

Sigona N. (2005). ‘Locating “the gypsy problem”. The Roma in Italy: Stereotyping, labelling and “nomad camps”.’ Journal of Ethnic and Migration Studies 31(4), pp. 741–756. DOI 10.1080/13691830500109969.

Sobotka E. (2003). ‘Romani migration in the 1990s: Perspectives on dynamic, interpretation and policy.’ Romani Studies 13(2), pp. 79–121. DOI 10.3828/rs.2003.4.

Stefaniak A., Malinowska K., and Witkowska M. (2018). ‘Kontakt międzygrupowy i dystans społeczny - wyniki Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2017’ [Intergroup contact and social distance – the findings of the Polish Prejudice Survey 2017]. In A. Stefaniak and M. Winiewski (eds.) Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej [Prejudice in Poland. The faces of intergroup violence]. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri, pp. 253–280.

Udvarhelyi É.T. (2014). ‘“If we don’t push homeless people out, we will end up being pushed out by them”: The criminalization of homelessness as state strategy in Hungary.’ Antipode 46(3), pp. 816–834. DOI 10.1111/anti.12068.

Vermeersch P. (2019). ‘Victimhood as victory: The role of memory politics in the process of de-Europeanisation in East-Central Europe.’ Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs 9(1), pp. 113–130. DOI 10.1332/204378918X15453934506003.

Vrăbiescu I. (2019). ‘Dwelling in Limbo. Temporality in the governance of Romani migrants in Spain.’ In T. Magazzini and S. Piemontese (eds.) Constructing Roma Migrants: European Narratives and Local Governance. Cham: Springer International Publishing, pp. 109–128.

Walzer M. (1983). Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. New York: Basic Books.

Wardhaugh J. (2000). Sub City: Young People, Homelessness and Crime. Aldershot: Ashgate.

Webster C. (2008). ‘Marginalized white ethnicity, race and crime.’ Theoretica Criminology 12(3), pp. 293–312. Available online: https://doi.org/10.1177/1362480608093308.

Williams J. (1985). ‘Redefining institutional racism.’ Ethnic and Racial Studies 8(3), pp. 323–348. Available online: https://doi.org/10.1177/1362480608093308.

Wysieńska-Di Carlo K. (2018). ‘Niechęć wobec migrantów: rasizm i ksenofobia w Polsce na tle europejskim’ [Reluctance towards migrants: rasism and xenophobia in Poland against the European backdrop]. In P.B. Sztabiński and F. Sztabiński (eds.) Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2016/17 [Poland-Europe. The findings of European Social Survey 2002-2016/17]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 25–34.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.