Wpływ instytucji typu zamkniętego na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Analiza na przykładzie Gostynina i Sztumu

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

lęk przed przestępczością
zakład karny
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
poczucie bezpieczeństwa
społeczność lokalna
fear of crime
prison
National Center for the Prevention of Dissocial Behavior
sense of security
local community

Jak cytować

Sidor, P. . (2020). Wpływ instytucji typu zamkniętego na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Analiza na przykładzie Gostynina i Sztumu. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 63–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767637

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest wpływ instytucji zamkniętych – Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie i Zakładu Karnego w Sztumie – na rozwój miast, fnansów lokalnych, opinii o miejscowości i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Artykuł zawiera teoretyczne opracowanie podstaw prawnych funkcjonowania KOZZD oraz pojawiających się wokół niego kontrowersji, analizę doniesień medialnych na temat badanych instytucji, a także metodologiczne podstawy i wyniki przeprowadzonych badań.

The subject of this article is the impact of closed institutions – the National Center for Prevention of Dissocial Behavior and the Penitentiary – on the functioning of the inhabitants of Gostynin and Sztum in terms of city development, fnances, opinions about the town and sense of security. The article contains a theoretical elaboration of the legal basis for the functioning of KOZZD and the controversies that arise around it, an analysis of media reports about the examined institutions, as well as the methodological basis and results of the research.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4767637
PDF

Bibliografia

Apel Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Prezydenta RP, https://psychiatria.org.pl/news,tekst,164,apel_do_prezydenta_rp [dostęp: 18.11.2020].

Apel Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do Prezydenta RP, http://www.ptp.org.pl/modules.phpname=News&fle=article&sid=515 [dostęp: 18.11.2020].

Daniel K., Rola mediów w kształtowaniu społecznych opinii o sądach, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/266652/daniel_rola_mediow_w_ksztaltowaniu_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.04.2021].

Daszczyński R., W więzieniu dla recydywistów nie ma żartów, https://wyborcza.pl/1,76842,10457027,W_wiezieniu_dla_recydywistow_nie_ma_zartow.html [dostęp: 03.12.2020].

Dawidziuk (oprac.), Raport z działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 roku w zakresie ochrony przed torturami oraz innymi formami okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, RPO, Warszawa 2007, https://www.rpo.gov.pl/pliki/12085269180.pdf [dostęp: 7.04.2021].

Dawidziuk E., Nowakowska J., Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa,Warszawa 2020.

Gierowski J.K., Uwagi psychologa sądowego o możliwościach opiniowania o stopniu zagrożenia u osób objętych ustawą z 22 listopada 2013 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 82, s. 15-46, https://sw.gov.pl/assets/37/29/65/a38bfc21963add8b077e8edfdf2722720705cd6f.pdf [dostęp: 13.04.2021].

Gutkowska A., Włodarczyk-Madejska J., Klimczak J., Sidor P., Gdy kara nie wystarcza. O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa, Warszawa 2020.

Hannibal zamieszka z Szatanem? Nowa cela Kajetana P., https://www.se.pl/wiadomosci/polska/hannibalzamieszka-z-szatanem-nowa-cela-kajetana-p-aa-bgsG-ijUm-QX8A.html [dostęp: 4.12.2020].

Kierownictwo, http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl/public/?id=174185 [dostęp: 9.06.2020].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Nowak M.K. Strajk głodowy w Gostyninie. „Mieli przywracać nas społeczeństwu, a budują twierdzę”, https://oko.press/mieli-przywracac-nas-spoleczenstwu-a-buduja-twierdze/ [dostęp: 22.02.2021].

Nowak M.K., „Jednemu się udało, wrócił do więzienia. Mówi: inny świat”. Osadzeni w Gostyninie głodują, https://oko.press/jednemu-sie-udalo-wrocil-do-wiezienia-mowi-inny-swiat-osadzeni-w-gostyniniegloduja/ [dostęp: 22.02.2021].

Nowak M.K., „Zamknąć zwyrodnialców”. Ośrodek w Gostyninie, czyli jak urządzić piekło, udając, że to szpital, https://oko.press/zamknac-zwyrodnialcow-osrodek-w-gostyninie-czyli-jak-urzadzic-piekloudajac-ze-to-szpital/ [dostęp: 4.12.2020].

Nowak M.K., W przeludnionym ośrodku w Gostyninie ognisko zakażeń. RPO: „Sytuacja jest dramatyczna”, https://oko.press/gostynin-ognisko-koronawirusa/ [dostęp: 4.12.2020].

O nas, https://oko.press/o-nas/ [dostęp: 4.12.2020].

Odra w ośrodku w Gostyninie. Szczepią gwałcicieli dzieci i zabójców, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/gostynin-odra-w-osrodku-dla-skazanych-pedoflow-i mordercow/wfmtle0 [dostęp: 14.12.2020].

Opinie Polaków o bezpieczeństwie w kraju i okolicy, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_072_19.PDF [dostęp: 22.02.2021].

Opis jednostki, https://www.sw.gov.pl/strona/opis-zaklad-karny-w-sztumie [dostęp: 5.11.2020].

Ośrodek dla bestii pęka w szwach! Gdzie trafą najgroźniejsi przestępcy?, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/gostynin-osrodek-dla-bestii-przepelniony/ce5rxr2 [dostęp: 4.12.2020].

Piesik P., Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym w Sztumie. Praca nawet dla 300 skazanych, https://dziennikbaltycki.pl/hala-produkcyjna-w-zakladzie-karnym-w-sztumie-praca-nawet-dla-300-wiezniow/ar/12171904 [dostęp: 3.12.2020].

Piesik P., Kobieta próbowała wnieść narkotyki na teren sztumskiego więzienia, https://sztum.naszemiasto.pl/kobieta-probowala-wniesc-narkotyki-na-teren-sztumskiego/ar/c1-4585123 [dostęp: 3.12.2020].

Piesik P., Koronawirus. Wstrzymane widzenia w Zakładzie Karnym w Sztumie, na razie na czas siedmiu dni, https://sztum.naszemiasto.pl/koronawirus-wstrzymane-widzenia-w-zakladzie-karnym-w/ar/c1-7604261 [dostęp: 3.12.2020].

Piesik P., Sztum: Raport po zabójstwie w zakładzie karnym, https://dziennikbaltycki.pl/sztum-raport-pozabojstwie-w-zakladzie-karnym/ar/463301 [dostęp: 3.12.2020].

Piesik P., Widowisko teatralne w świetlicy Zakładu Karnego, https://sztum.naszemiasto.pl/widowiskoteatralne-w-swietlicy-zakladu-karnego/ar/c8-3748325 [dostęp: 03.12.2020].

Płatek M., Kreowanie groźnych, niebezpiecznych i złych, „Archiwum Kryminologii” 2019, t. 41, s. 125–217, https://doi.org/10.7420/AK2019D.

Płatek M., Negatywne skutki iluzji terapii. Uwagi o stosowaniu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Państwo i Prawo” 2020, nr 11, s. 93-107.

Przegląd Sztuki Więziennej, https://www.sw.gov.pl/galeria/przeglad-sztuki-wieziennej-w-sztumie [dostęp: 16.09.2020].

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20KMPT%20%20z%20wizytacji%20KOZZD%20w%20lutym%202019%20r.pdf [dostęp: 22.02.2021].

Rojek-Socha P., Gostynin pęka w szwach - jest kolejny protest i nerwowe oczekiwanie na zmiany w prawie, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/protest-w-krajowym-osrodku-zapobiegania-zachowaniomdyssocjalnym,506246.html [dostęp: 31.03.2021].

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: Sytuacja w KOZZD jest krytyczna, https://gostynin24.pl/index.php/item/4665-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-sytuacja-w-kozzd-jest-krytyczna [dostęp: 4.12.2020].

„Szatan z Piotrkowa” opuścił Gostynin. Bestia wróciła do więzienia, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/mariusz-t-wrocil-do-wiezienia/g9dns42 [dostęp: 22.02.2021].

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1995.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 396.

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1346, 2400.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksu karnego wykonawczego, t.j. Dz.U. 2021 poz. 53.

Wierciński J., Sztum: Strażnicy handlowali narkotykami w więzieniu? Jest akt oskarżenia, https://dziennikbaltycki.pl/sztum-straznicy-handlowali-narkotykami-w-wiezieniu-jest-akt-oskarzenia/ar/3677534 [dostęp: 3.12.2020].

Wyrok TK z 23 listopada 2016 r., K 6/14, Dz.U. 2016 poz. 2205.

Żakowska A., Tak mieszkają polscy zbrodniarze. Byliśmy tam z kamerą, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/osrodek-w-gostyninie-dla-zbrodniarzy-warunki-mieszkaniowe-osrodka/mp61ljm [dostęp: 04.12.2020].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.