Sprawozdanie z XVIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Buczkowski, K. . (2021). Sprawozdanie z XVIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego : /Sarajewo, Bośnia – Hercegowina, 29.08 – 1.09.2018/. Biuletyn Kryminologiczny, (25), 238–239. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/2334

Abstrakt

Tematem tegorocznej XVIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, która odbyła się w Sarajewie /Bośnia-Hercegowina/ w dniach 29.08. – 1.09.2018 r. była „Przestępczość przeciwko człowiekowi oraz przestępstwa przeciwko ludzkości: implikacje dla współczesnej kryminologii” („Crimes Against Humans and Crimies Against Humanity: Implications for Modern Criminology”). Dobór miejsca gospodarza konferencji do głównej problematyki spotkania wydaje się być jak najbardziej uzasadniony i celowy. Bośnia i Hercegowina, a także samo Sarajewo było bowiem, niewiele ponad dwadzieścia lat temu miejscem szczególnie jaskrawych naruszeń praw człowieka oraz licznych zbrodni przeciwko ludzkości, czego dowody widoczne są niemal w każdym zakątku tego miasta.

PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.