Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

corruption networks
medical supplies
activism
civil society
public contracting
populism
sieć korupcyjna
zaopatrzenie medyczne
elity
zamówienie publiczne
populizm

Jak cytować

Corcoran, M. (2021). Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom: Populizm, zarządzanie skandalem i facylitowana przez państwo „korupcja covidowa” w Wielkiej Brytanii. Archiwum Kryminologii, (XLIII/2), 39–61. https://doi.org/10.7420/AK2021.33

Abstrakt

The pandemic presented a uniquely unrestricted bonanza in many countries for opportunistic profitmaking at the public expense. In the United Kingdom, this took the form of collusion between senior political figures and business associates in purchasing medical supplies which, allied to the suspension of procurement governance, led to irregular, even fraudulent, contracting practices. Analyses of corruption often stress the combination of system abuses by officials and ill-functioning governance as factors in undermining public trust. Whilst these held true in the case of procurement corruption in the UK, this article focuses on the relationships between populism and de democratising trends aimed at disarming critical opposition to elite misappropriation and profiteering in the context of a crisis. Operating under the cover of emergency pandemic planning, the UK government presides over historical levels of state facilitated misappropriation while largely deflecting political accountability or sanction from those responsible.

 

W wielu krajach pandemia Covid-19 okazała się być okresem wyjątkowo pomyślnym dla niektórych osób, które działając w wyrachowany sposób, osiągały znaczne zyski realizując zamówienia publiczne. W Wielkiej Brytanii proceder ten przyjął formę zmowy między wyższymi rangą politykami a ich wspólnikami biznesowymi przy zakupie sprzętu medycznego. Zawieszenie przepisów o zamówieniach publicznych doprowadziło jednocześnie do nieprawidłowych, a nawet oszukańczych praktyk przy zawieraniu umów. W analizach zjawiska korupcji często podkreśla się połączenie występowania nadużyć systemowych dokonywanych przez urzędników i złego zarządzania jako czynników podważających zaufanie publiczne. Tak też było w przypadku korupcji w Wielkiej Brytanii dotyczącej zamówień publicznych na dostawy.
Niniejszy artykuł koncentruje się jednak na związkach populizmu z trendami mającymi na celu zniwelowanie krytycznej opozycji sprzeciwiającej się elitom i spekulacjom w kontekście kryzysu. Działając pod pretekstem zarządzania kryzysowego w czasie pandemii, rząd Wielkiej Brytanii przewodniczył ułatwianym przez państwo sprzeniewierzeniom w dotychczas niewystępującej skali. W dużej mierze rząd odrzucał przy tym polityczną odpowiedzialność za działania i zaniechania lub sankcje wobec osób odpowiedzialnych za nie.

https://doi.org/10.7420/AK2021.33
PDF (English)

Bibliografia

Abassi K. (2020). ‘Covid-19: Politicisation, «corruption», and suppression of science’. British Medical Journal 371. Available online: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4425.

@allthecitizens (2021). Covid-19 Public Sector Contracts [Sheet]. Available online: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTj5CK57ok2q1xJhWp_xhYqDYNlDIVFcGXpgMC9V2Vs/edit?ts=5f92a7d5#gid=0 [23.11.2021].

Bright S. (2021). Several Years’ Worth of Expensive PPE Purchased by Government, March 9, 2021, Byline Times. Available online: https://bylinetimes.com/2021/03/09/government-ppe-stockpile-coronavirus-several-years-expensive/ [23.11.2021].

Bruckner T. (2019). The Ignored Pandemic: How Corruption in Healthcare Service Delivery Threatens Universal Health Coverage, Transparency International 2019. Available online: https://apo.org.au/node/226771 [22.07.2020].

Byline Times (2021). £ 400 Million Covid Contract Winndeers Donate £ 615,000 to Conservatives’, Byline Times, June 4, 2021. Available online: https://bylinetimes.com/2021/06/04/400-million-covid-contract-winners-go-on-to-donate-615000-to-conservatives/ [23.11.2021].

Cabinet Office (2020). Procurement Policy Note 01/20: Policy Note on Responding to COVID-19, March 18, 2020. Available online: https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0120-responding-to-covid-19 [23.11.2021].

Calvert J. and Arbuthnot G. (2021). Failures of State: The Inside Story of Britain’s Battle with Coronavirus. London: HarperCollins.

Canovan M. (1999). ‘Trust the people! Populism and the two faces of democracy’. Political Studies 47(1), pp. 2–16.

Cartier-Bresson J. (1997). ‘Corruption networks, transaction security and illegal social exchange’. Political Studies 45(3), pp. 463–495.

Colgrave S. (2020). Boris Johnson’s Great Spaffometer, July 24, 2020, Byline Times, Available online: https://bylinetimes.com/2020/07/24/boris-johnsons-greatspaffometer/ [20.11.2021].

Conn D. (2021). Revealed: Cummings’ Role in Handing Covid Contract to Firm Run by ‘Friends’, February 15, 2021, The Guardian. Available online https://www.theguardian.com/world/2021/feb/15/revealed-cummings-role-handingcovid-contract-firm-run-by-friends [23.11.2021].

Corcoran M.S. (2020). ‘Finding the eye of the octopus: The limits of regulating outsourced offender probation in England and Wales’. Revue Française de Civilisation Brittanique 25(4). Available online: https://doi.org/10.4000/rfcb.7888.

Davis A.P. (2021). ‘Working for the Clampdown: State repression and confidence in legal authorities in comparative context’. British Journal of Criminology 61(4), pp. 1126–1144.

Delahunty S. (2020). Recruitment Firm Defends £ 18 Million PPE Contract, July 17, 2020, Byline Times. Available online: https://bylinetimes.com/2020/07/17/recruitment-firm-defends-18-million-ppe-contract/ [23.11.2021].

DiMaggio and P. Garip F. (2012). ‘Network effects and social inequality’. Annual Review of Sociology 38, pp. 93–118. Available online: https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.012809.102545.

Good Law Project [GLP] (2020). More Money Awarded to a Pest Control Company, October 16, 2020, Good Law Project. Available online: https://goodlawproject.org/update/more-money-to-pestfix/ [23.11.2021].

Good Law Project [GLP] (2021). Exclusive: 4 More VIP Lane Companies Revealed, April 29, 2021, Good Law Project. Available online: https://goodlawproject.org/update/awarded-contracts-vip-lane/ [23.11.2021].

Gramsci A. (1988). ‘Hegemony, relations of force, historical bloc’. In D. Forgacs (ed.) A Gramsci Reader. London: Lawrence and Wishart, pp. 189–222.

Habermas J. (1992). ‘Further reflections on the public sphere’. In C. Calhoun (ed.) Habermas and the Public Sphere. Boston: MIT, pp. 421–461.

Harvey D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

House of Commons. Public Accounts Committee [HC] (2021a). Covid-19: Government Procurement and the Supply of Personal Protective Equipment. Forty-Second Report of Session 2019–2021 Report, Together with Formal Minutes Relating to the Report. Available online: https://committees.parliament.uk/publications/4607/documents/46709/default/ [23.11.2021].

House of Commons. UK Parliament [HC] (2021b). Elections Bill. Available online: https://bills.parliament.uk/bills/3020 [23.11.2021].

Hudon P-A. and Garzón C. (2016). ‘Corruption in public procurement: Entrepreneurial coalition building’. Crime Law and Social Change 66, pp. 291–311.

Journal of Pharmaceutical Police and Practice 13(58). Available online: https://doi.org/10.1186/s40545-020-00256-w.

Karstedt S. and Farrall S. (2020). Respectable Citizens – Shady Practices: The Economic Morality of the Middle Class. Oxford: Oxford University Press.

Kemp P. (2020). Coronavirus: Safety Officials Had ‘Political’ Pressure to Approve PPE. News online, November 12, 2020, BBC. Available online: https://www.bbc.co.uk/news/uk-54897737 [23.11.2021].

Kettl D.F. (2017). Can Governments Earn Our Trust? Cambridge: Polity Press.

Kohler J.C. and Dimancesco D. (2020). ‘The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: How anti-corruption, transparency and accountability measures may reduce this risk’. Global Health Action 13(1), pp. 1–10. Available online: https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694745.

Kohler J.C. and Wright T. (2020). ‘The urgent need for transparent and accountable procurement of medicine and medical supplies in times of Covid-19 pandemic’.

Levitsky S. and Ziblatt D. (2018). How Democracies Die: What History Reveals about Our Future. Harmondsworth: Penguin.

Leys C. (2003). Market-Driven Politics: Neoliberal Democracy and the Public Interest. London: Verso.

Mandelbaum M. (2020). ‘Making our country great again: The politics of subjectivity in an age of national-populism’. International Journal of Semiotics and Law 33, pp. 451–476. Available online: https://doi.org/10.1007/s11196-020-09717-6.

Marshall J., Nice A., Haddon C., Hogarth R., and Ghazi T. (2021). The Coronavirus Act 2020. Institute for Government. Available online: https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-act [23.11.2021].

National Audit Office [NAO] (2020a). The Supply of Personal Protection Equipment (PPE) During the Covid-19 Pandemic, November 25, 2020. Available online: https://www.nao.org.uk/report/supplying-the-nhs-and-adult-social-caresector-with-personal-protective-equipment-ppe/ [23.11.2021].

National Audit Office [NAO] (2020b). Investigation into Government Procurement During the Covid-19 Pandemic, November 26, 2020. Available online: https://www.nao.org.uk/report/government-procurement-during-the-covid-19-pandemic/ [23.11.2021].

O’Brien J. (2017). ‘A question of trust: Post-truth paradigms and the challenge of financial regulation’. Law and Financial Markets Review 1(1), pp. 20–32.

Oborne P. (2021). ‘Peter Oborne’s diary.’ Byline Times June, p.12.

OECD (2016). Preventing Corruption in Public Procurement. Available online: http://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement- Brochure.pdf [23.11.2021].

PA Media (2021). This Is just the Beginning, Says Good Law Founder Ahead of PPE Ruling. May 25, 2021, Mail Online. Available online: https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-9618087/This-just-beginning-says-Good-Law-Projectfounder-ahead-PPE-ruling.html [23.11.2021].

Parkinson J. (2021). Government Acted Unlawfully over Firm’s £ 560,000 Covid Contract, June 9, 2021, BBC. Available online: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-57413115 [23.11.2021].

Paxman J. (1991). Friends in High Places: Who Runs Britain? Harmondsworth: Penguin.

Peston R. (2008). Who Runs Britain? London: Hodder and Stoughton.

Pollack A.M. (2004). NHS plc: The Privatisation of Our Health System. London: Verso.

Pratt J. and Lutyens D. (2021). Populism v Covid-19. Civilizing and Decivilizing Processes in a Time of Global Catastrophe, ResearchGate [preprint]. Available online: https://www.researchgate.net/publication/348488478_Populism_v_Covid-19_Civilizing_and_Decivilizing_Processes_in_a_Time_of_Global_Catastrophe [31.01.2021].

Russell M., Fox R., Cormacain R., and Tomlinson J. (2021). The Marginalisation of the House of Commons under Covid Has Been Shocking; a Year on, Parliament’s role must Urgently be Restored, The Constitution Unit Blog. House of Parliament. Available online: https://constitution-unit.com/2021/04/21/covid-andparliament-one-year-on/ [23.11.2021]

Sampson A. (1962). The Anatomy of Britain. London: Hodder and Stoughton.

Sanchez-Graells A. (2020). ‘Procurement in a time of Covid-19’. Northern Ireland Legal Quartetry 71, pp. 81–87.

Sheila McKechnie Foundation (2020). SMK Campaigner Survey 2020 Results, Smk.org.uk. Available online: https://smk.org.uk/wp-content/uploads/2021/01/SMK-Campaigner-Survey-2020-results-FINAL-1-2.pdf [23.11.2021].

Sikka P. (2020). Alarm Bells. September 14, 2020, Chartist. Available online: https://www.chartist.org.uk/alarm-bells/ [23.11.2021].

Slawson N. (2021). Priti Patel Accused of Lobbying for ‘Get-Rich-Quick’ £20m PPE Deal. May 15, 2021, The Guardian. Available online: https://www.theguardian.com/politics/2021/may/15/priti-patel-accused-of-lobbying-for-get-rich-quick-20m-ppe-deal?CMP=Share_iOSApp_Other [23.11.2021].

Thompson S. and Ip E.C. (2020). ‘Covid-19 emergency measures and the impending authoritarian pandemic’. Journal of Law and Biosciences 7(1), pp. 1–22.

Transparency International UK (2021). Track and Trace: Identifying Corruption Risks in UK Procurement for the Covid-19 Pandemic. London: Transparency International UK.

UK (2015). Public Contracts Regulations. UK Statutory Instruments 102.

UK (2020). Coronavirus Act (2020). UK Public General Acts, c. 7.

UN Office on Drugs and Crime [UN] (2004). United Nations Convention Against Corruption.

Urbinati N. (2014). Democracy Disfigured. Harvard: Harvard University Press.

Vries de C.E. and Solaz H. (2017). ‘The electoral consequences of corruption’. The Annual Review of Political Science 20, pp. 391–408.

Whyte D. (2013). ‘Market patriotism: Liberal democracy unmasked’. In Managing Democracy, Managing Dissent. London: Corporate Watch, pp. 46–62.

Whyte D. (2015). ‘A very British corruption’. In D. Whyte (ed.) How Corrupt Is Britain? London: Pluto Press, pp. 1–37.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.