No. VI (1974)
Articles

Wnioski wynikające z badań

Published 1974-09-01

Keywords

 • perpetrator of an offence,
 • malfeasant,
 • abuse of alcohol

How to Cite

Batawia, S. (1974). Wnioski wynikające z badań. Archives of Criminology, (VI), 108–123. https://doi.org/10.7420/AK1974F

References

 1. Batawia S., Rozmiary zjawiska częstego nadużywania alkoholu przez różne kategorie pijących, „Problemy Alkoholizmu” 1973, nr 5.
 2. Edwards G. i inni, Drinking in a London Suburb., „Quarterly Journal of Studies on Alcohol” Suplement 1972, nr 6.
 3. Edwards G. i inni, Drinking problems among recidivist prisoners, „Psychological Medicine” 1971, t. 1, nr 5.
 4. Edwards G., Alcoholics known or unknown to agencies, „British Journal of Psychiatry” 1973, t. 123.
 5. Edwards G., Studies and the addiction research unit, „Portfolio for Health” 1973, t. 2.
 6. Falandysz L., Przestępstwa i wykroczenia alkoholowe w prawie karnym za granicą, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
 7. Hensman C., Problems of Drunkenness Amongst Male Recidivists [w:] T. Cook, D. Gath, The Drunkenness offence. Proceedings of an international symposium, Pergamon Press, Oxford 1968.
 8. Kaczajew A., Sootnoszenije zabolewajemosti alkogolizmom s abraszczajemostju bolnych w leczebnyje uczrieżdienija [w:] J. Piatnicka (red.), Alkogolizm i niealkogolnyje narkomanii, Leningrad 1971.
 9. Mäkrla K., Concentration of alcohol consumption, „Scandinavian Studies in Criminology” 1971, t. 3.
 10. Piatnicka J., Portnow A., Klinika alkogolizma, Medit︠s︡ina, Leningrad 1971.
 11. Robins L. i inni, Adult Drinking Patterns of Former Problem Children [w:] Society, Culture and Drinking Patterns, Wiley, New York-London 1962.
 12. Rubington E., The Hidden Alcoholic, „Quarterly Journal of Studies on Alcohol” 1972, t. 33.
 13. Segal B., Alkogolizm, Medit︠s︡ina, Moskwa 1967.
 14. Święcicki A., Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w świetle badań ankietowych, „Archiwum Kryminologii” 1964, t. II, s. 293-345, https://doi.org/10.7420/AK1964D.
 15. Święcicki A., Struktura spożycia i charakterystyka konsumentów napojów alkoholowych w Polsce, „Walka z Alkoholizmem” 1963, nr 5/6.
 16. Tähka V., The Alcoholic Personality. A Clinical Study, Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki 1966.
 17. Törnudd P., The prevention effect of fines for drunkenness, „Scandinavian Studies in Criminology” 1968, t. 2.
 18. Wiklund D., Proposal Prepared by a Government Commission in Sweden [w:] T. Cook, D. Gath, The Drunkenness offence. Proceedings of an international symposium, Pergamon Press, Oxford 1968.
 19. Zenewicz G., German G., Socyalno-medicynskije swiedienija o wytriezwitielach [w:] J. Piatnicka (red.) Alkogolizm i niealkogolnyje narkomanii, Leningrad 1971.