No. V (1972)
Articles

Recidivists-alcoholics Aged Between 35–41 Whose Delinquency Started Late

Published 1972-09-04

Keywords

 • recidivists,
 • alcoholics,
 • delinquency,
 • criminological research

How to Cite

Batawia, S., & Szelhaus, S. (1972). Recidivists-alcoholics Aged Between 35–41 Whose Delinquency Started Late. Archives of Criminology, (V), 213–268. https://doi.org/10.7420/AK1972D

Abstract

Publikacja posiada następującą strukturę:

I. Stanisław Batawia: Problematyka wczesnego alkoholizmu

II. Stanisław Szelhaus: Wyniki badań recydywistów alkoholików o początku przestępczości po ukończeniu 25 lat 

References

 1. Amark C., A study in alcoholism. Clinical, social-psychiatric and genetic investigations, Stockholm 1951.
 2. Batawia S., Młodociani i młodzi recydywiści w świetle badan kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii” 1965, t. III, s. 9-95, https://doi.org/10.7420/AK1965A.
 3. Batawia S., O znaczeniu wczesnego rozpoznania początków alkoholizmu, „Problemy Alkoholizmu” 1971, nr 12.
 4. Falewicz J., Młodzi robotnicy, „Problemy Alkoholizmu” 1970, nr 10/11.
 5. Falewicz J.K., Spożycie alkoholu w latach 1961–1968 w świetle badan ankietowych, „Problemy Alkoholizmu” 1972, nr 1.
 6. Falewicz J.K., Uwarunkowanie spożycia napojów alkoholowych. Wyniki ankiety ogólnopolskiej z 1968 r., „Problemy Alkoholizmu” 1972, nr 2.
 7. Gibbens T., Silberman M., Alcoholism among prisoners, „Psychological Medicine” 1970, t. 5, nr 1.
 8. Glatt M., Alcoholism – a community liability and responsibility, „International Journal of Social Psychiatry” Special Edition 1964, nr 4.
 9. Glatt M., Hill D., Alcohol abuse and alcoholism in the young, 14 Colloque international sur la prevention et le traitement de l’alcoolisme, Comptes Rendus Préliminaires, Milane 1968.
 10. Grygier T., The chronic petty offender. A law enforcement or a welfare problem, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 1962, t. 1, nr 2.
 11. Hassal C., Development of alcohol addiction in young men, „British Journal of Preventive & Social Medicine” 1969, t. 23, nr 1.
 12. Jones H., Alcoholic addiction. A psycho-social approach to abnormal drinking, Tavistock, London 1963.
 13. Kardos G., Einige Angaben zu den sozialpsychiatrischen Fragen des Alkoholismus, Comtes Rendus Préliminaires, Milane 1968.
 14. Kardos G., Looky A., Izabados C., Szoller E., Einige Angaben zu neueren Methoden und Problem der Behandlung der Alkoholiken, „British Journal of Addiction” 1968, t. 63.
 15. Lint J., Schmidt W., Consumption averages and alcoholism prevalence. A brief of epidemiological investigations, „British Journal of Addiction” 1971, t. 66, nr 2.
 16. Orford J., Postoyan S., Drinking behaviour and its determinants amongst university students in London. Addiction Research Unit, Institute of Psychiatry, London 1970 (maszynopis).
 17. Ostrihanska Z., Rozmiary alkoholizmu u wielokrotnych recydywistów, „Problemy Alkoholizmu” 1969, nr 12.
 18. Ostrihanska Z., Wielokrotni recydywiści o wczesnym i późnym początku karalności, „Archiwum Kryminologii” 1969, t. IV, s. 59-104, https://doi.org/10.7420/AK1969C.
 19. Piatnicka I., Portnow A., Klinika alkogolizma, Leningrad 1971.
 20. Pittman D., Gordon C., Criminal careers of the chronic drunkenness offender [w:] David J. Pittman and Charles R. Snyder (ed.) Society, culture and drinking patterns, Wiley, New York-London 1962
 21. Schüler E.: Probleme der Determination und Vorbeugung von Alkoholmissbrauch und damit im Zusammenhang stehender Kriminalität in der DDR, „Aktuelle Beiträge der Staats- und Fechtswisenschaft” 1969, t. 49.
 22. Segal B., Alkoholizm, Moskwa 1967.
 23. Święcicki A., Korczak C., Leowski J., Ziółkowski Z., Picie napojów alkoholowych przez uczniów szkół warszawskich. Wyniki badan ankietowych, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny, Warszawa 1967.
 24. Święcicki A., Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w świetle badan ankietowych, „Archiwum Kryminologii” 1964, t. II, s. 293-345, https://doi.org/10.7420/AK1964D.
 25. Święcicki A., Struktura spożycia i charakterystyka konsumentów napojów alkoholowych w Polsce, „Walka z Alkoholizmu” 1963, nr 5/6.
 26. Szelhaus S., Analiza przestępczości wielokrotnych recydywistów, „Archiwum Kryminologii” 1969, t. IV, s. 11-58, https://doi.org/10.7420/AK1969B.
 27. Szelhaus S., Młodociani recydywiści (społeczne czynniki procesu wykolejania), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
 28. Szelhaus S., Wyniki badań przestępczości 777 alkoholików 1963 r. (niepublikowane)
 29. Tähka V., The alcoholic personality. A clinical study, Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki 1966.
 30. Tuominen E., On skid-row alcoholics and their norms, „Alcoholpolitik” 1963, nr 4.
 31. Warder J., Ross C., Age and alcoholism, „British Journal of Addiction” 1971, t. 66, nr 1.
 32. Wieser S., Die Persönlichkeit der Alkoholtäter, „Kriminalbiologische Gegenwartsfragen” 1964, z. 6.