Ogłoszenia

Zgłoś artykuł

Call for papers to the special issue „Alienation and crime: from the mainstream to critical criminological perspectives”

February 11, 2022

We encourage authors who research links between alienation and delinquency/crime both from mainstream and critical criminological perspectives to share their findings with readers. The editors are compiling a special issue on mainstream and critical approaches to alienation-crime nexus. We are interested in both partisan and nonpartisan research or accounts on the relations between alienation and crime in macro, mezzo and micro levels of analysis. We welcome papers exploring and demonstrating the ways alienation penetrates the fabric of macro-level social institutions and, on the micro-level, the lives and minds of individual actors.

Przeczytaj więcej na temat Call for papers to the special issue „Alienation and crime: from the mainstream to critical criminological perspectives”

Nowy numer opublikowany

May 28, 2021

Jest nam niezwykle miło poinformować, że właśnie ukazał się najnowszy numer „Archiwum Kryminologii” (nr 1/2021). Jest to kolejny z numerów tematycznych, nad którymi pracujemy i którymi chcemy się z Państwem dzielić. Numer ten w całości jest anglojęzyczny i jest zatytułowany „Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context”.

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer opublikowany

40 punktów na nowej liście czasopism

February 12, 2021

Pragniemy poinformować, że w opublikowanym 11 lutego br. komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych, „Archiwum Kryminologii” otrzymało 40 punktów. Niezależnie jednak od tego awansu podzielamy głosy krytyczne odnośnie do głęboko niewłaściwego sposobu powstania tej listy.

Przeczytaj więcej na temat 40 punktów na nowej liście czasopism

Nowy numer opublikowany

February 12, 2021

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że dzięki wspólnemu wysiłkowi redakcji, Autorów i Autorek oraz Recenzentek i Recenzentów i właśnie opublikowany kolejny, ciekawy numer naszego czasopisma (tom XLII, nr 2 z 2020 roku). Znajdą go Państwo na naszej stronie: http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/issue/view/148

W numerze znajdują się artykuły zwycięzców konkursu dla młodych kryminologów, którymi zostali Dušan Stanković, Valentina Pavlović Vinogradac oraz Andrzej Uhl.

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer opublikowany

Results of the second edition of international award for young criminologists

November 23, 2020

The editorial board of Archives of Criminology is pleased to announce that the second international competition for outstanding academic articles in the field of criminology by young criminologists has just come to an end. The jury decided to grant two awards:

The winning paper, entitled Crime and Environment: Analysis of Facilities as Crime Risk Factors in Niš, Serbia”, was written by Dušan Stanković – a police officer in the Police Department in Niš, Republic of Serbia.

Przeczytaj więcej na temat Results of the second edition of international award for young criminologists

„Archiwum Kryminologii” – zobacz online first

April 26, 2020

Już teraz możecie Państwo zapoznać się z pierwszymi artykułami przyjętymi do publikacji w „Archiwum Kryminologii” w anglojęzycznym numerze tematycznym Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries 30 years after socio-political transformation, przygotowywanym pod redakcją czterech wybitnych kryminologów z Europy Środkowej (wszyscy byli prezesi European Society of Criminology pochodzący z tego region): prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego (Uniwersytet Jagielloński), prof. Miklós Lévay (Eötvös Loránd University), prof. Gorazd Meško (University of Maribor) oraz prof. Vesna Nikolić-Ristanović (University of Belgrade).

Zwd221.jpg

W zakładce Online First znajdziecie Państwo artykuły:

  • Yakov Gilinskiy (St Petersburg’s Juridical Institute, University of the General Prosecutor’s Office of Russia), Criminology and the criminal justice system in the Russian Federation after socio-political transformation;
  • Gabriel Oancea (Romanian Academy), Mihai Ioan Micle, The emergence of community control sanctions in the Romanian sanctioning system;
  • Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski), Transition in offences of not paying maintenance in Poland;
  • Jan Váně, Lukáš Dirga (University of West Bohemia  Czechia), The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism.

a także artykuły do kolejnego numeru półrocznika.

Zachęcamy to niezwykle interesującej lektury.

Przeczytaj więcej na temat „Archiwum Kryminologii” – zobacz online first

Call for papers to the special issue of the Archives of Criminology “Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context”

March 9, 2020

The special issue is edited by three distinguished guest editors – Prof. Zbigniew Lasocik (University of Warsaw, Poland), Prof. John Winterdyk (Mount Royal University, Canada) and Ph.D. Marcel Van der Watt (University of South Africa, South Africa).

Przeczytaj więcej na temat Call for papers to the special issue of the Archives of Criminology “Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context”

Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

March 29, 2019

Redakcja Archiwum Kryminologii ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Archiwum Kryminologii" uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w „Archiwum Kryminologii” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).

Przeczytaj więcej na temat Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego