Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgłoś artykuł

Redakcja Archiwum Kryminologii ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Archiwum Kryminologii" uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w „Archiwum Kryminologii” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).