„Archiwum Kryminologii” zostało dodane do Open Academic Journals Index

Zgłoś artykuł

Z dumą i radością informujemy, że „Archiwum Kryminologii” po pozytywnej ocenie przez Open Academic Journals Index jest indeksowane w także bazie OAJI. Ta międzynarodowa baza indeksuje wydawane w otwartym dostępie czasopisma naukowe.