Rekomendacje KNP PAN dot. ujawninia konfliktu interesów

Zgłoś artykuł

3 lutego 2021 roku Komitet Nauk Prawnych PAN przyjął rekomendację dotyczącą ujawniania konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych (http://www.knp.pan.pl/).

Miło nam poinformować, że „Archiwum Kryminologii” spełnia wszystkie wymogi zawarte w tej rekomendacji. Konflikt interesów zdefiniowany jest w punkcie 18 wytycznych dla autorów i autorek. Informacje o jego występowaniu są zbierane każdorazowo podczas zgłaszania tekstów do czasopisma, a także będą uwidaczniane pod każdym z opublikowanych artykułów począwszy od numeru 1 tomu XLIII z 2021 roku.