Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN ws. listy czasopism

Zgłoś artykuł

22 września br. Komitet Nauk Prawnych PAN podjął uchwałę nr 03/2021 dotyczącą nieodpowiedniego trybu procedowania przez Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmian na liście czasopism naukowych. Komitet zaproponował opracowanie bardziej przejrzystego sposobu przyznawania punktów polskim czasopismom prawniczym, opartego posiłkowo na ilorazie cytowań zaczerpniętych z bazy Google Scholar.

Załącznikiem do uchwały jest także tabela porównująca liczbę cytowań z liczbą punktów ministerialnych. Pokazuje ona, że „Archiwum Kryminologii” jest jednym z czasopism zdecydowanie niedoszacowanych, jeśli chodzi o liczbę posiadanych punktów. Jest to bowiem jedno z najczęściej cytowanych polskich czasopism prawniczych.

Uchwała jest dostępna na stronie Komitetu: https://knp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=240:uchwala-nr-03-2021-komitetu-nauk-prawnych-polskiej-akademii-nauk-z-dnia-22-wrzesnia-2021-r-dot-zamiaru-opracowania-nowego-wykazu-czasopism-naukowych&catid=69&Itemid=167