Nr 1 (223) (2021)

Zgłoś artykuł

Opis numeru

Pierwszy w 2021 roku numer „Studiów Prawniczych” został przygotowany w całości przez Redakcję w nowym składzie, powołaną po niespodziewanym i nieodżałowanym odejściu jesienią 2020 r. Pana Profesora Andrzeja Biercia, wieloletniego redaktora naczelnego czasopisma . Obejmując kierowanie czasopismem z blisko 70-letnią tradycją, zdecydowałyśmy o kontynuacji polityki wydawniczej czasopisma. „Studia Prawnicze” niezmiennie pozostają otwarte dla Autorek i Autorów reprezentujących różnorodne obszary nauk prawnych, zarówno dla naukowców i naukowczyń o uznanych dokonaniach, jak również – rozpoczynających pracę naukową; dla opracowań o wybitnie teoretycznym charakterze, jak również – tych mających praktyczne znaczenie dla stosowania prawa.
W numerze 1/2021 „Studiów Prawniczych” znalazły się odzwierciedla- jące powyższe założenia artykuły dotyczące: tworzenia prawa (P. Ciurak, A. Głowacka), prawa prywatnego (A. Kanarek-Równicka), prawa Unii Europejskiej (M. El-Hagin), a także zagadnień na styku prawa prywatne- go i publicznego (R. Talaga) oraz postępowania cywilnego i prawa karnego (S. Kowalski, M. Skibińska).
Redakcja składa podziękowania Recenzentkom i Recenzentom za wkład w kształtowanie wysokiego poziomu naukowego „Studiów Prawniczych”.

Pełny numer
PDF