Nr 2(228) (2023)
Inne

Uchwała Nr 04/2023 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 listopada 2023 roku w sprawie rekomendowanych zmian w procedurze ustalania urzędowego wykazu czasopism naukowych

[Resolution No. 04/2023 of the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of November 19, 2023 on Recommended Changes in the Procedure for Establishing the official list of scientific journals]

Komitet Nauk Prawnych PAN
Polska Akademia Nauk

Opublikowane 2024-03-26

Słowa kluczowe

  • Komitet Nauk Prawnych,
  • Polska Akademia Nauk,
  • procedura ustalania urzędowego wykazu czasoposm naukowych

Jak cytować

PAN, K. N. P. (2024). Uchwała Nr 04/2023 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 listopada 2023 roku w sprawie rekomendowanych zmian w procedurze ustalania urzędowego wykazu czasopism naukowych: [Resolution No. 04/2023 of the Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of November 19, 2023 on Recommended Changes in the Procedure for Establishing the official list of scientific journals]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (2(228). Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/4284