No. XXIX-XXX (2008)
Articles

European Committee for the Prevention of Torture (Some Remarks for the Twentieth Anniversary)

Zbigniew Hołda
Jagiellonian University

Published 2008-04-01

Keywords

 • European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
 • CPT,
 • prevention of torture,
 • European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

How to Cite

Hołda, Z. (2008). European Committee for the Prevention of Torture (Some Remarks for the Twentieth Anniversary). Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 679–689. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BB

Abstract

The aim of the article is to look back at the activity and work of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Poland over its 20 years. The text familiarises the reader with the tasks of the Committee and the principles guiding its work, such as confidentiality and cooperation. Some of the most important tasks are submitting annual reports to the Committee of the Council of Europe on visits to penitentiaries, officer training, monitoring of health care in penitentiaries, or compulsory placement in psychiatric institutions. The article refers to contemporary Polish research on the implementation of the Committee’s recommendations, which consists of a detailed description of all correctional facilities and remand centres and comparative research on visits in selected countries. The next part of the study discusses the conditions, frequency, and duration of the visits as well as the terms of publication of the reports. The author emphasises that, in retrospect, the results of the Committee’s visits have not been discussed in the Polish context. Despite the abuses highlighted by its members in Poland, such as prison overcrowding or aggression on the part of the officers, reforms have not been introduced. ZbigniewHołda also examines the Committee’s public statements, which are issued when a given country refuses to cooperate or does not follow the recommendations. In the conclusion of the article, the author draws attention to the merits of the activities of the European Committee for the Prevention of Torture in its 20 years, among which the attempts to improve the situation of persons deprived of their liberty in European countries should be considered as the most important. Hołda also highlights the difficulties that the Committee encounters in its effective work and stresses that it is necessary to wait a considerable time for the effects of its work to become visible.

References

 1. Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka, Zakamycze, Kraków 2005.
 2. Cassese A., Inhuman States. Imprisonment, Detention and Torture in Europe Today, Polity Press, Cambridge 1996.
 3. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), The CPT Standards. „Substantive” sections of the CPT’s General Reports, Strasbourg 2006.
 4. Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), Standardy Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. „Merytoryczne” fragmenty Sprawozdań Ogólnych Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, Strasburg 2003.
 5. Filipek P., Kontrola przez Radę Europy wykonywania zobowiązań przyjętych przez państwa członkowskie, Kraków2007, niepublikowana praca doktorska.
 6. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 7. Hołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 8. Hołda Z., Wizytacje w Polsce Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości: księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer Polska, Warszawa–Kraków 2007.
 9. Kriebaum U., Folterprävention. Die Europäische Konvention zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung, Verlag Österreich, Wien 2000.
 10. Morgan R., Evans M., Combating Torture in Europe: The Work and Standards of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT), Council of Europe, Strasbourg 2001.
 11. Murdoch J., The Treatment of Prisoners. European Standards, Council of Europe, Strasbourg 2006.
 12. Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 13. Pawłowska N., Prawo podmiotowe więźniów do powierzchni mieszkalnej, „Państwo i Prawo” 2007, z. 6.
 14. Pomian K., Europa i jej narody, przeł. M. Szpakowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992.
 15. Protecting Human Rights while Fighting Terrorism, High level seminar – proceedings, Strasbourg 2005.
 16. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1999, nr 24−25.
 17. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2002, nr 36.
 18. Reidy A., The Prohibition of Torture. A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, „Human Rights Handbooks” 2003, nr 6.
 19. Rzepliński A., Wilamowski K. (red.), Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej: wybrane zagadnienia: raport z działalności Programu Grupa Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2006.
 20. Szymanowski T., Międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich respektowanie w polskim systemie penitencjarnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 50.
 21. Zajadło J., Dyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Państwo i Prawo” 2006, z. 5.