Legal and social implications of sexual services other than prostitution

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

human trafficking
sexual exploitation
sexual services
prostitution
sex work
handel ludźmi
wykorzystywanie seksualne
usługi seksualne
prostytucja
seks biznes

Jak cytować

Wieczorek, Łukasz, & Lasocik, Z. (2021). Legal and social implications of sexual services other than prostitution: Prawne i społeczne konsekwencje usług seksualnych innych niż prostytucja. Archiwum Kryminologii, (XLII/2), 133–174. https://doi.org/10.7420/AK2020U

Abstrakt

The article is based on research carried out as part of the international research project ‘Demand for Sexual Exploitation in Europe (DESIRE)’, covering Croatia, the Netherlands, Poland, and Sweden. The project, financed by the European Commission, was implemented in 2017–2018. The purpose of this publication is to discuss one of the aspects of this research, namely, the functioning of various forms of sexual services other than prostitution. In this context we focussed our study on such phenomena as erotic massage, phone sex, peep shows, or ‘sponsorship’. The starting point of our considerations is the question of whether some forms of satisfying someone’s sexual needs can lead to the exploitation of those who do it. That is why we first present a detailed description of all these phenomena, while in the description we take into account the similarities and differences between the discussed forms and typical prostitution. As one of the goals of the DESIRE project was to establish the relationship between legal regulations and the scale of the sex industry, we analyse the legal and sociopolitical aspects of providing sexual services other than prostitution in the four countries mentioned above. The selection of these four countries is not accidental, because they represent four models of regulating the provision of sexual services that currently function in Europe: from full penalisation (Croatia) to full legalisation (the Netherlands). On the other hand, we looked at these alternative forms of commercial sex from the perspective of human trafficking. Answering the key question of this article, we attempted to indicate the situations and elements of sexual services other than prostitution in which the persons providing them may be exposed to sexual abuse or trafficking.

Artykuł powstał w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego Eksploatacja seksualna w Europie z perspektywy popytu [Demand for Sexual Exploitation in Europe – DESIRE], obejmującego Chorwację, Holandię, Polskę i Szwecję. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską, był realizowany w latach 2017–2018. Celem tego opracowania jest omówienie wycinka badanej problematyki, a mianowicie funkcjonowania innych niż prostytucja form świadczenia usług seksualnych. W tym zakresie interesowały nas takie zjawiska, jak masaż erotyczny, seks telefon, peep show czy sponsoring. Punktem wyjścia naszych rozważań jest pytanie czy niektóre formy komercyjnego zaspokajania potrzeb seksualnych mogą prowadzić do eksploatacji osób, które się tym zajmują? To dlatego prezentujemy szczegółową charakterystykę wszystkich tych zjawisk, przy czym w opisie uwzględniamy podobieństwa i różnice opisywanych form do typowej prostytucji. Ponieważ jednym z celów projektu DESIRE było ustalenie związków pomiędzy regulacjami prawnymi seks biznesu a skalą handlu ludźmi analizie poddajemy także prawne i społeczno-polityczne aspekty świadczenia usług seksualnych innych niż prostytucja w czterech wymienionych wcześniej krajach. Dobór tych krajów nie jest przypadkowy, ponieważ reprezentują one cztery modele regulacji świadczenia usług seksualnych funkcjonujące w Europie: od pełnej penalizacji (Chorwacja) do pełnej legalizacji (Holandia). Z drugiej strony staramy się spojrzeć na opisane formy komercyjnego zaspokajania potrzeb seksualnych z perspektywy handlu ludźmi. Odpowiadając na kluczowe pytanie opracowania staraliśmy się wskazać te elementy usług seksualnych, innych niż prostytucja oraz te sytuacje, w których osoby je świadczące mogą być narażone na wykorzystanie seksualne lub na handel ludźmi.

https://doi.org/10.7420/AK2020U
PDF (English)

Bibliografia

Adams J.N. (1983). ‘Words for ‘prostitute’ in Latin’. Rheinisches Museum für Philologie 126, pp. 321–358.

Allwood G. (2018). ‘Agenda setting, agenda blocking and policy silence: Why is there no EU policy on prostitution?’. Women’s Studies International Forum 69, pp. 126–134.

Amsterdam Peep Show (2014). Amsterdamredlightdistricttour.com. Available online: https://www.amsterdamredlightdistricttour.com/entertainment/amsterdam-peepshow/ [08.11.2019].

Arnett J.J. (ed.) (2012). Adolescent Psychology Around the World. New York: Psychology Press.

Barga A.A., Kennedy D.M, Waring E.J. and Piehl A.M. (2001). ‘Problem-oriented policing, deterrence, and youth violence: An evaluation of boston’s operation ceasefire’. Journal of Research in Crime and Delinquency 38(3), pp. 195–225.

Batsyukova S. (2007). ‘Prostitution and human trafficking for sexual exploitation’. Gender Issues 24(2), pp 46–50.

BDSM – subkultura seksualna [BDSM – sexual subculture] (2016). Available online: http://portalzdrowiaseksualnego.pl/udane-zycie-erotyczne/bdsm/ [08.11.2019].

BDSM (n.d.). Available online: https://www.lexico.com/definition/bdsm [04.11.2019].

BRA (2008). Rapport 2008: 24 Sexuell människohandel [Trafficking for sexual exploitation]. Available online: https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006250/1371914721803/2008_24_sexuell_manniskohandel.pdf [20.10.2019].

Broadwaycams.com (n.d.). Broadwaycams.com. Available online: www.broadwaycams.com [08.11.2019].

Brown C.S.D. (2015). ‘Investigating and prosecuting cyber crime: Forensic dependencies and barriers to justice’. International Journal of Cyber Criminology 9(1), pp. 55–119, http://www.doi.org/10.5281/zenodo.22387.

Camcolt.com (n.d.). Camcolt.com. Available online: https://camcolt.com/shows [08.11.2019].

Camgirl.com (n.d.). Camgirl.com. Available online: http://www.camgirl.com.pl/index.html#homepage [08.11.2019].

Chattamedmig.se (n.d.). Chattamedmig.se. Available online: http://www.chattamedmig.se [05.11.2019].

Cho S-Y., Draher A. and Neumayer E. (2013). ‘Does legalized prostitution increase human trafficking?’. World Development 41, pp. 67–82.

Cityoflove.com (n.d.). Cityoflove.com. Available online: http://www.cityoflove.com/en/croatia/Zagreb/default.aspx; [07.11.2019].

Croatia [Sex Guide] (b.d.) Available online: http://www.wikisexguide.com/wiki/Croatia [07.11.2019].

Croatia.topescortbabes.com (n.d.). Croatia.topescortbabes.com. Available online: https://croatia.topescortbabes.com/. [08.11.2019].

Croatian Criminal Code [CCC] (1997): The Official Gazette of the Republic of Croatia “Narodne novine” No. 110 of October 21, 1997.

Croatian Misdemeanours against Public Order Act (1990). Official Gazette nos. 5/90, 30/90, 47/90, 29/94.

Croatian Supreme Court (2015) decision no. 3 KŽ-963/15-7 of 15.12.2015.

Czy puścić faceta do dominy [Should I let my man see a dominatrix] (n.d.). Available online: http://monamistress.blog.pl/2015/06/27/czy-puscic-faceta-do-dominy/ [08.11.2019].

Czym jest BDSM? [What is BDSM?] (n.d.). Available online: https://bdsmclub.pl/BDSM [08.11.2019].

Daalder A.L. (2015). Prostitution in the Netherlands in 2014. Available online: https://www.government.nl/documents/reports/2015/06/01/prostitution-in-the-netherlands-in-2014 [02.11.2019].

Dubnick M.J. and Bardes B.A. (1983). Thinking about public policy, a problem-solving approach. New York: Wiley and Sons.

Dużyńska D (2015). Go-Go club. Gdynia: Novae Res.

Dynes W.R. (1990). Encyclopaedia of Homosexuality. Vol.II. New York: Routledge Revivals.

EP (2014) European Parliament resolution 2013/2013 (INI). European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/20113 (INI)). OJ EU 2017 C 285/75.

Eskorta – luksusowe call girls czy gejsze XXI w.? [Escort – luxury call girls or geishas of the XXI] (n.d.). Available online: https://www.money.pl/galerie/artykul/eskorta---luksusowe-call-girls-czy-gejsze-xxi,182,0,2251958.html [08.11.2019].

Eurogirlsescort.com (n.d.). Eurogirlsescort.com. Available online: https://www.eurogirlsescort.com/escorts/croatia/. [08.11.2019].

European Crime Prevention Network (eucpn) (n.d.). Available online: http://eucpn.org/sites/default/files/content/download/files/po_se_pt_leg_.pdf [17.11.2019].

Fisiak J. (ed.) (2003). New Dictionary of the Kosciuszko Foundation. New York: Universitas.

Flowers R.B. (1998). The Prostitution of Women and Girls. North Carolina: McFarland & Company.

Förbud mot köp av sexuell tjänst En utvärdering 1999–2008 [Prohibition on the purchase of sexual services. Evaluation of the years 1999–2008] (2010). Available online: www.regeringen.se/49bb8a/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbudmot-kop-av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049 [07.11.2019].

Funke M. (2013). Han köper sex på thaisalonger [He buys sex at Thai salons]. Available online: https://www.sydsvenskan.se/2013-08-18/han-koper-sex-pa-thaisalonger (18.08.2013) [16.11.2019].

Gajda K. (2013). Świat dominy [The world of a dominant]. Available online:http://czerwonyobcas.pl/2013/03/28/swiat-dominy/ [08.11.2019].

Galerianki wstrząsnęły Polską [‘Galerianki’ shocked Poland] (2010). Wprost.pl. Available online: https://www.wprost.pl/188745/Galerianki-wstrzasnely-Polska [08.11.2019].

Gardian R. (2010). Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej [The phenomenon of sponsoring as a form of female prostitution]. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Gardian-Miałkowska R. (2012). ‘Sponsorowana prostytucja w środowisku akademickim’ [Sponsored prostitution in the academic world]. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20, pp. 291–304.

Główny Urząd Statystyczny [GUS] 2014. Notatka informacyjna. Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne [Information note. Implementation of the European System of National and Regional Accounts in the European Union (ESA2010) to Polish national accounts. Methodological changes and their impact on the main macroeconomic aggregates]]. Available online: http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5526/8/1/1/notatka_informacyjna_esa_2010-29_09_2014_28_09_2014_ostat_1.pdf [02.11.2019].

Godzwon M. (2010). Call girll i video sex chat – praca dla seksualnie wyzwolonych kobiet czy forma współczesnej prostytucji [Call girl and video sex chat – work for sexually liberated women or a form of modern prostitution]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gonser K.S. (2016). Selling Sex in Sweden An Analysis of Discourses about Sex Workers and their Human Rights. Gothenburg: University of Gothenburg.

Green S.P. (2016). ‘What counts as prostitution?’. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 4(1), pp. 65–101.

Hällås B. (2014). Mapping of the Swedish internet sex market: part 3. Available online: http://realstars.eu/en/kartlaggning-av-den-svenska-sexkopsmarknaden-del-3/ [07.11.2019].

Happyescorts.com. (n.d.). Happyescorts.com. Available online: http://www.happyescorts.com/escorts/croatia. [08.11.2019].

Harcourt C. and Donovan B. (2005). ‘The many faces of sex work’. Sexually Transmitted Infections 81(3), pp. 201–206.

Hausner J. (2007). ‘Polityka a polityka publiczna’ [Policy and public policy]. Zarządzanie Publiczne 1(1), pp. 43–60.

Hill M.J. (2005). The Public Policy Process. Edinburgh: Pearson Education Ltd.

Holmström C. (2008). Hur talar vi om prostitution? [How do we talk about prostitution?] Available online: https://issuu.com/nikk---nordic-gender-institute/docs/nikkmagasin_2-2008/6 [07.11.2019].

Holmström C. and Skilbrei M.L. (eds.) (2008). Prostitution in Norden. Forskningsrapport [Prostitution in the Nordic countries. Research report]. Köpenhamn: TemaNord Nordiska ministerrådet.

Izdebski Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku [The sexuality of poles in the beginning of the 21st century]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jonsson L.S., Priebe G., Bladh M. and Svedin C.G. (2014). ‘Voluntary sexual exposure online among Swedish youth – social background, Internet behaviour and psychosocial health’. Computers in Human Behavior 30, pp. 181–190.

Jütter J. (2008). Ekskluzywne call-girl [Exclusive call-girl]. Available online: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/250176,1,ekskluzywne-call-girl.read [08.11.2019].

Klonowska K. (2016). ‘Sponsoring seksualny – ocena binarna zjawiska, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja’ [Sex sponsoring – a binary evaluation of the phenomenon]. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 30, pp. 39–52.

Koster de et. al (2019). Understanding demand for sexual services, human trafficking for sexual exploitation and existing law and policies in three European countries (Croatia, The Netherlands and Poland). Available online: https://project-desire.eu/understanding-demand-for-sexual-services-human-trafficking-for-sexual-exploitation-andexisting-law-and-policies-in-three-european-countries-croatia-the-netherlandsand-poland/ [02.11.2019].

Kowalski J.K. (2017). Szara strefa polskiej gospodarki: Prostytucja przegrywa z internetem [The gray area of the Polish economy: Prostitution loses to the Internet]. Available online: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1069064,szara-strefa-polskiej-gospodarki-prostytucja-przegrywa-z-internetem.html [07.11.2019].

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (b.d.) [National Action Plan against Trafficking in Human Beings]. Available online: https://handelludzmi.eu/hl/bazawiedzy/krajowy-plan-dzialan [07.11.2019].

Krawczyk D. (2017). Moja ciało, mój wybór? Tak, dlatego pracuję na czacie erotycznym [My body, my choice? Yes, that’s why I work in erotic chat]. Available online: http://krytykapolityczna.pl/kraj/moje-cialo-moj-wybor-tak-dlatego-pracuje-na-czacieerotycznym/ [07.11.2019].

Lenhart A. (2009). Teens and Sexting: How and Why Minor Teens Are Sending Sexually Suggestive Nude or Nearly Nude Images Via Text Messaging. Washington DC: Pew Internet and American Life Project.

Lerner D. and Lasswell H.D. (eds.) (1951). The Policy Sciences. Recent Development in Scope and Method. Stanford: Stanford University Press.

Leśnicka A. (2009). ‘Cyberseks w polskim Internecie – ankieta dla użytkowników czatów erotycznych’ [Cybersex on Polish Internet – a survey of sex chat users]. Seksuologia Polska 7(1), pp. 9–14.

Levy J. (2015). Criminalizing the Purchase of Sex. Lessons from Sweden. London: Routledge.

Lovatt P. (2010). Sex and dancing. Shake your tail feathers: Hips, orgasms and dancing. Available online: https://www.psychologytoday.com/us/blog/dance-psychology/201003/sex-and-dancing [08.11.2019].

Lucas A.M. (2005). ‘The work of sex work: Elite prostitutes’ vocational orientations and experiences’. Deviant Behavior 26(6), pp. 513–46.

Människohandel för sexuella och andra ändamål [Trafficking in human beings for sexual and other purposes] (n.d.). Available online: https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf [20.10.2019].

Marneffe de P. (2010). Liberalism and Prostitution. New York: Oxford University Press.

Marquis de Sade (n.d.). Available online: https://www.britannica.com/biography/Marquis-de-Sade [08.11.2019].

Masochism (n.d.). Available online: https://www.britannica.com/topic/masochism [08.11.2019].

Melrose M. (2012). ‘Twenty-first century party people: Young people and sexual exploitation in the new millennium’. Child Abuse Review 22, pp. 155–168.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [MRR] (2012). Informacja o realizacji strategii rozwoju kraju 2007–2015 w roku 2011 [Information on the implementation of the national development strategy for 2007–2015 in the year of 2011]. Available online: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/43069/737nowy.pdf [05.11.2019].

Mirovni Institut Slovenije [MIS] (2017). Prostitucija u Hrvatskoj – preliminarni rezultati istraživanja [Prostitution in Croatia – preliminary research results]. Available online: https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2017/02/izsledki-raziskave_slo.pdf [04.11.2019].

Monk-Turner E. and Turner Ch.G. (2017). ‘Thai massage and commercial sex work: A phenomenological study’. International Journal of Criminal Justice Sciences 12(1), pp. 57–68.

Mozgawa M. (eds.) (2014). Prostytucja [Prostitution]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Myślińska D. (2014). ‘Społeczne i indywidualne oblicza prostytucji’ [Social and individual aspects of prostitution]. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 11, pp. 309–323.

Night activities (n.d.). Stagcroatia.com. Available online: http://www.stagcroatia.com/activities/night-activities [08.11.2019].

Opolska Z. (2017). Masaż erotyczny czy fizjoterapia? Pacjenci molestują [Erotic massage or physiotherapy? Patients are molesting]. Available online: http://www.medonet.pl/zdrowie,masaz-rehabilitacyjny-czy-erotyczny--pacjenci-molestuja-fizjoterapeutow-,artykul,1723728.html [07.11.2019].

Orgazmiczna medytacja, czyli nauka przeżywania orgazmów [Orgasmic meditation, or learning to experience orgasms] (n.d.). Available online: https://kobietapo30.pl/orgazmiczna-medytacja/ [08.11.2019].

Östergren P. (2015). Sexworkers critique of Swedish prostitution policy. Available online: http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40716 [08.11.2019].

Ostergren P. (2017). From Zero-Tolerance to Full Integration: Rethinking Prostitution Policies. DemandAT Working Paper No. 10. Available online: https://www.demandat.eu/publications/zero-tolerance-full-integration-rethinking-prostitution-policies [08.11.2019].

Outshoorn J. (2012). ‘Policy change in prostitution in the Netherlands: From legalization to strict control’. Sexuality Research and Social Policy 9, pp. 233–243.

Ozminkowski V. (2010) E-galerianki. Prostytucja nastolatek w sieci [E-galerianki. Teen online prostitution].Available online: http://www.newsweek.pl/polska/e-galerianki-prostytucja-nastolatek-w-sieci,65297,1,1.html [08.11.2019].

Pawłowski R. (2009). Balcerowicz: uwolnić kulturę [Balcerowicz: Free the Culture]. Available online: http://wyborcza.pl/1,75410,7226314,Balcerowicz__uwolnic_kulture.html [07.11.2019].

Peep show (n.d. a). Available online: https://www.merriam-webster.com/dictionary/peep%20show [08.11.2019].

Peep show (n.d. b). Available online: https://en.oxforddictionaries.com/definition/peep_show [08.11.2019].

Persak N. and Vermeulen G. (eds.) (2014). Reframing Prostitution: From Discourse to Description, from Moralisation to Normalisation?. Antwerp-Apeldoorn-Portland: Maklu.

Pl.xhamster.com (b.d.) Pl.xhamster.com. Available online: https://pl.xhamster.com/videos/hrvatica-na-webcam-croatian-1709077. [08.11.2019].

Podgórska J. (2009). Galerianki to wierzchołek góry lodowej [‘Galerianki’ is the tip of the iceberg]. Available online: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/302472,1,galerianki-to-wierzcholek-gory-lodowej.read [08.11.2019].

Pogonili agencje towarzyskie [They chased away the escort agency] (2005). Available online: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/pogonili-agencje-towarzyskie08.03.2005 [07.11.2019].

Polisen (2009). Polisen Report: Människohandel för sexuella och andra ändamål 2007–2008 [Report: Trafficking in human beings for sexual exploitation and other purposes of exploitation 2007–2008]. Available online: https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_for_sexual_and_other_purposes_situation_report_10_sv_1.pdf [23.10.2019].

Polska potrzebuje mecenatu państwa w kulturze [Poland needs state patronage in culture] (n.d.). Available online: http://jaroslawkaczynski.info/aktualnosci/artykul/a,255,Polska_potrzebuje_mecenatu_panstwa_w_kulturze.html [07.11.2019].

Project-desire.eu (n.d.). Project-desire.eu. Available online: https://project-desire.eu/ [08.11.2019].

Prostitucija u Hrvatskoj: Imamo oko 7000 seksualnih djelatnica i čak 100.000 korisnika njihovih usluga [Prostitution in Croatia: We have about 7,000 sex workers and as many as 100,000 users of their services] (2016). Available online: http://net.hr/danas/hrvatska/prostitucija-sto-je-to-imamo-oko-7000-seksualnih-djelatnica-i-100-000-korisnika-njihovih-usluga/ [02.11.2019].

Prostitution in Sweden 2007 (2007). Available online: http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-65_200812665.pdf [23.10.2019].

Prostitution och Manniskohandel for Sexuella Andamal (Prostitution) [Prostitution and Human Trafficking for Sexual Purposes] (2016). Available online: http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2016/12/Prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal-2016-rapport.pdf [07.11.2019].

Prostitutionen i Sverige 2014 [Prostitution in Sweden 2014] (2015). Available online: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/rapport-2015-18.pdf [16.11.2019].

Raymond J.G. (2004). ‘Prostitution on demand. Legalizing the buyers as sexual consumers’. Violence Against Women 10(10), pp. 1156–1186.

Report on the Dutch Prostitution Policy 2017 (not published).

Rijken et al. (2017). Legal and regulatory approaches towards sex work in four EU-countries. Available online: https://project-desire.eu/report-on-the-legal-and-regulatoryapproaches-towards-sex-work-in-four-eu-countries-2/ [08.11.2019].

Różycka S. (2015). Venus bez futra [Venus without fur]. Wołowiec: Black Publishing.

Scoular J. and O’Neill M. (2007). ‘Regulating prostitution: Social inclusion, responsibilization and the politics of prostitution reform’. The British Journal of Criminology 47(5), pp. 764–778.

Seks przez telefon [Phone sex] (2020). Available online:https://portal.abczdrowie.pl/seksprzez-telefon [06.11.2020].

Seks-telefon.com (n.d.). Seks-telefon.com. Available online: http://seks-telefon.com/ [08.11.2019].

Sender J. (2011). Pracowałam w seks telefonie [I worked as a phone sex provider]. Available online: http://www.to.com.pl/praca/art/6360428,pracowalam-w-sextelefonie,id,t.html [07.11.2019].

Sexpartyline.pl (n.d.). Sexpartyline.pl. Available online: http://sexpartyline.pl/ [08.11.2019].

Sexting law and legal definition (n.d.). Available online: https://definitions.uslegal.com/s/sexting/ [08.11.2019].

Singh G. (2016). Sex säljs helt öppet på nätet – vi måste göra något [Sex is sold openly online – we have to do something]. Available online: https://nyheter24.se/debatt/856268-sex-saljs-helt-oppet-pa-natet-vi-maste-gora-nagot [03.11.2019].

Slavic-companions.com (n.d.). Slavic-companions.com. Available online: https://www.slavic-companions.com/international-erotic-services-nightlife/croatia [08.11.2019].

Słownik erotyczny [Erotic dictionary] (n.d.). Erodate.pl. Available online: https://www.erodate.pl/static/slowniczek-erotyczny [08.11.2019].

Socialstyrelsen (2004). Prostitution in Sweden 2003. Knowledge, Beliefs & Attitudes of Key Informants. Available online: https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/socialstyrelesen_04_sweden_1009.pdf?file=1&type=node&id=18997 [07.11.2019].

Sponsoraszukam.pl (n.d.). Sponsoraszukam.pl. Available online: https://sponsoraszukam.pl/# [08.11.2019].

Sponsoring – sprzedawanie swojego ciała [Sponsoring – selling your body] (2010). Available online: http://www.kobieta.pl/artykul/sponsoring-sprzedawanie-swojego-ciala [22.09.2019].

Start.xdates.se (n.d.). Start.xdates.se. Available online:https://start.xdates.se/ [11.11.2019].

Statens Offentliga Utredningar [SOU] (2010). Förbud mot köp av sexuell tjänst En utvärdering 1999–2008 [Prohibition of the purchase of sexual services. An evaluation 1999–2008). SOU 2010:49. Available online: https://www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-enutvardering-1999-2008-sou-201049 [22.11.2020].

Studioax.pl (n.d.). Studioax.pl. Available online: http://www.studioax.pl/?mod=o_pole_dance [08.11.2019].

Suława A. (2014). Prostytucja: karać czy legalizować? [Prostitution: punish or legalize?] Available online: http://kobieta.interia.pl/uczucia/news-prostytucja-karac-czylegalizowac,nId,1563606 [07.11.2019].

Super girls (2009). Available online: http://www.ckm.pl/seks/super-girls,3683,1,a.html [accessed on 2 October 2019].

Svedin C. (2007). ‘Selling sex in a population-based study of high school seniors in Sweden: Demographic and psychosocial correlates’. Archives of Sexual Behavior 36(1), pp. 21–32.

Svensson F. (2016). Tusentals sexköp på två thaisalonger [Thousands of sex purchases at two Thai salons]. Available online: https://www.svd.se/tusentals-sexkop-pa-massagesalonger (30.05.2016) [16.11.2019].

Szałkowski A. (2014). Policja płaci donosicielom. Stawki? Od 100 złotych do kilku tysięcy [The police pay informers. Rates? From 100 to several thousand PLN]. Available online: https://gazetawroclawska.pl/policja-placi-donosicielom-stawki-od-100-zlotych-do-kilku-tysiecy/ar/3571721 [07.11.2019].

Tagthesponsor.com (n.d.). Tagthesponsor.com. Available online: http://tagthesponsor.com/ [08.11.2019].

Taniec na rurze [pole dance] (2019). Available online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec_na_rurze [08.11.2019].

The Swedish Criminal Code [SCC] (1962). Available online: https://www.government.se/4a8349/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-criminal-code.pdf [22.11.2020].

Turner J. (2012). Porozmawiajmy o cyberseksie [Let’s talk about cybersex] (n.d.). Available online: https://facet.onet.pl/seks/porozmawiajmy-o-cyberseksie/wzwfzpp [22.11.2020].

US Supreme Court (2015). Case United States v. Broxmeyer, LEXIS 16032.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. [Act of 6 June 1997 – Criminal Code, Journal of Laws, 1997 No 88, item 553 with subseq.].

Wanat E. (2017). Prostytutki wszystkich krajów, łączcie się! Ewa Wanat rozmawia z seksworkerką [Prostitutes of all countries – unite! Ewa Wanat speaks to a sex worker]. Available online: http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21509861,prostytutki-wszystkich-krajow-laczcie-sie-ewa-wanat.html [07.11.2019].

Wearablex.com (n.d.). Wearablex.com. Available online: https://www.wearablex.com/pages/fundawear [08.11.2019].

Witt E. (2017). Medytacja orgazmiczna, czyli niesienie światu kobiecego orgazmu [Orgasmic meditation, or bringing the world of female orgasm]. Available online: http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/medytacja-orgazmiczna-czyli-niesieniaswiatu-kobiecego-orgazmu/ [07.11.2019].

Wyszukiwarka kodów PKD [PKD code search engine] (n.d.). Available online: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd [04.11.2020].

Zamieścił nagie zdjęcia nastolatki w internecie. Został zatrzymany [He posted nude photos of a teenage girl on the internet. He has been stopped] (2017). Available online: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/opatow/a/zamiescil-nagiezdjecia-nastolatki-w-internecie-zostal-zatrzymany,12197067/ [07.11.2019].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.