Nr XXXIX (2017)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Danuta Janicka
5 - 26
Hube – Makarewicz – Wolter. Trzy koncepcje karania na przestrzeni stu lat

PDF
Zbigniew Lasocik
27 - 70
Kryminologia rynku pracy

PDF
Łukasz Wieczorek
71 - 116
Kryminologiczne aspekty pracy przymusowej w Polsce

PDF
Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch
117 - 148
Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej

PDF
Monika Kotowska
149 - 176
Funkcjonowanie „białych kołnierzyków” w warunkach izolacji penitencjarnej

PDF
Justyna Siemionow
177 - 196
Subiektywna wizja świata u osób skazanych na karę pozbawienia wolności a proces planowania swojej przyszłości

PDF
Kamil Miszewski
197 - 230
O (nie)szkodliwości kary długoterminowego pozbawienia wolności na psychikę i zdrowie fizyczne więźniów

PDF
Joanna Klimczak
231 - 248
Prizonizacja a skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności

PDF
Maria Ejchart-Dubois, Monika Markowska
249 - 272
Pełnoletniość więzienna – strategie adaptacji do długoterminowej izolacji na podstawie analizy przypadków trzech kobiet najdłużej odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce

PDF
Justyna Włodarczyk-Madejska
273 - 314
Sylwetki nieletnich sprawców, wobec których sąd orzekł umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym

PDF
Małgorzata Dziewanowska
315 - 338
Nastoletnie matki w placówkach resocjalizacyjnych

PDF
Magdalena Grzyb
339 - 368
Hiszpańska ustawa o przemocy ze względu na płeć. Analiza kryminalno-polityczna

PDF
Piotr Chomczyński
369 - 389
Wykorzystanie materiałów wizualnych w badaniach nad społeczną percepcją osób, które popełniły przestępstwo. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją

PDF