No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Treatment of Juveniles in the Humanistic Psychology Perspective

Krystyna Ostrowska
University of Warsaw

Published 2008-04-01

Keywords

 • juveniles,
 • juvenile delinquency,
 • punishable act,
 • humanistic psychology,
 • resocialization,
 • educational measures

How to Cite

Ostrowska, K. (2008). Treatment of Juveniles in the Humanistic Psychology Perspective. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 393–408. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AE

Abstract

In the article, Ostrowska examines from the perspective of humanistic psychology the way in which the re-socialisation process of minors should be conducted. Data concerning crime among minors and the factors influencing the increase in crime among this group are discussed in order to help in understanding the reasons for the prevailing trend and to highlight the shortcomings in the processes of education and socialisation. The author refers to the publication by Gruszczyńska entitled Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyk [Juvenile crime in Poland in the light of statistics], which exposes the practice of the courts to discontinue cases involving crimes committed by minors, as well as the failure to adopt any new methods for education and socialisation. The study also contains some remarks on the functioning of the system of juvenile proceedings and the need to reform it. Moreover, the article covers the principles of re-socialisation institutions in Poland. Ostrowska points out the need to modify those principles, methods, and techniques of dealing with minors, in consideration of formal and legal solutions and their everyday functioning, life history, and cultural context. The text deals with the issue of the psychological mechanisms of human behaviour in the light of social psychology. The definition of a minor is also considered, as well as the significant influence of the knowledge of the stages of human development within the age range of a minor on the process of re-socialisation. The publication also discusses the influence of the development of psychology on the principles of dealing with and punishing juvenile offenders, together with the welfare of the child being a fundamental principle in regulations pertaining to children. At the same time, the author emphasises the role of culture and interpersonal communication in human development and its proper functioning in society. The thesis refers to the role of forgiveness in the process of building interpersonal relations, by referring to Christian values and philosophical considerations. The text also presents a framework of the process of forgiveness, which enables proper relations to be restored with the offender and liberation from negative emotions. In the author’s opinion, the quality of education, socialisation, and re-socialisation interventions may be reflected precisely in developing the readiness to forgive.

References

 1. Gromek K., Wprowadzenie. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich po nowelizacji z 15 września 2000 r., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
 2. Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C. (przeł. i oprac.), Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Wydawnictwo Comer, Toruń 1993.
 3. Gruszczyńska B., Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyk [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Difin, Warszawa 2008.
 4. Hogan F., Przebaczenie − chwalebne oblicze miłości, przeł. M. i K. Romanowscy, Wydawnictwo „m”, Kraków 1994.
 5. Jedynak T., Nadzór kuratora sądowego [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2008.
 6. Jedynak T., Stasiak K. (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2008.
 7. Kuc L., Krótki traktat o teologii komunikacji, Lumen, Leszno koło Błonia 1997.
 8. Kulesza J., Jarnutowska-Wrzodak A., Atlas Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Polsce, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2008, (mps powielony).
 9. Kulesza J., Jarnutowska-Wrzodak A., Atlas Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Polsce, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2008, (mps powielony).
 10. Kwak A., Mościskier A., Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.
 11. Laskowski A., Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, R. XLVII, nr 457.
 12. Miłkowska G., Perspektywy wykluczonego dzieciństwa [w:] G. Miłkowska (red.), Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, Zielona Góra 2004.
 13. Niehoff D., Biologia przemocy, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2001.
 14. Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003.
 15. Ostrihanska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 1999.
 16. Ostrihanska Z., Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
 17. Ostrowska K., Agresja i przemoc w szkole. Badania porównawcze 1997−2003−2007. Raport z badań, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2008, (mps powielony).
 18. Ostrowska K., Psychologiczna analiza procesu przebaczania w aspekcie wiary chrześcijańskiej [w:] K. Ostrowska, Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1998.
 19. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 1956.
 20. Platona Gorgiasz, przeł. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
 21. Ponczek R., Zdaniukiewicz A., Wstęp [w:] Wspierać i być wspieranym, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2007.
 22. Surzykiewicz J., Wstępny raport z analizy wyników ankiety dla nauczycieli zebranych podczas badań podłużnych w latach 1997−2003−2007, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2008, (mps powielony).
 23. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 24. Tischner J., Etyka wartości i nadziei [w:] J. Tischner, J.A. Kłoczkowski OP, Wobec wartości, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2001.
 25. Wspierać i być wspieranym, cz. II, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2008.