Nr 3-4 (189) (2011)
Artykuły

Sukcesja prawnomiędzynarodowa pomiędzy UE a wspólnotami europejskimi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi

[Succession between the European Union and European Communities as well as other international organizations]

Opublikowane 2011-12-31

Słowa kluczowe

 • Unia Europejska,
 • organizacje międzynarodowe,
 • sukcesja prawnomiędzynarodowa,
 • Wspólnoty europejskie,
 • integracja europejska,
 • European Union,
 • international organizations,
 • succession,
 • European Communities,
 • European integration

Jak cytować

Baumgart, Łukasz. (2011). Sukcesja prawnomiędzynarodowa pomiędzy UE a wspólnotami europejskimi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi: [Succession between the European Union and European Communities as well as other international organizations]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (3-4 (189), 293–319. https://doi.org/10.37232/sp.2011.3-4.11

Abstrakt

Celem badania jest analiza sukcesji prawnomiędzynarodowej w rozwoju wspólnot europejskich, aż do Unii Europejskiej. Na badanie składa się poszukiwanie, ewentualnych, specyficznych cech wyróżniających zjawisko sukcesji w ramach wspólnot europejskich i porównanie ich z ogólnym modelem sukcesji.

W niniejszym artykule posługuję się pojęciami „Wspólnot Europejskich” oraz „wspólnot europejskich” w celu rozróżnienia dwóch aspektów tego pojęcia. Pierwsze oznacza połączone w jeden byt wszystkie trzy organizacje międzynarodowe utworzone na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (TEWEA) oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Drugie pojęcie jest używane w sensie ilościowym, w celu zaznaczenia odrębności trzech wyżej wymienionych organizacji międzynarodowych. Na wstępie warto zwrócić uwagę, że wyżej wymienione rozróżnienie terminologiczne nie zawsze jest zachowane w Traktatach.

 

The history of European integration after the Second World War started in the 1951 with the creation of the European Coal and Steel Community. Further developments led to the establishment of the European Union. This article’s main focus is the analysis of evolution of different European international organizations that brought about the creation of the European Union. The aim is to examine the succession between international organizations in the history of the European Union. This study tries to discern characteristics of succession between European international organizations which enabled the creation of the European Union in comparison with general principles of succession between international organizations.

Bibliografia

 1. Accord entre la Confédération suisse et l’Organisation mondiale de commerce en vue de déterminer le statut juridique de l’Organisation en Suisse, podpisana 2 czerwca 1995 roku, RO 1997 816.
 2. Agreement between the European Union and the Republic of Iceland on the participation of the Republic of Iceland in the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BiH) podpisana 10/12/2002, Dz.U. z 25.09.2003 r., L 239, s. 5.
 3. Agreement on extradition between the European Union and the United States of America podpisana 25/06/2003, Dz.U. z 19.07.2003 r., L 181, s. 27.
 4. Amerasinghe C.F., Dissolution and succession [w:] R.J. Dupuy (red.), Manuel sur les organisations internationales, M. Nijhoff, Boston 1998.
 5. Amerasinghe C.F., Principles of the Institutional Law of International Organizations, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 6. Anonim, L’exécutif unique pourra entrer en fonction le 1er janvier prochain, Communauté européenne, 1965, nr 4.
 7. Black H.C., Nolan J.R., Connolly M.J., Black’s law dictionary. Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, West Publishing Co., Saint Paul 1990.
 8. British-French summit St Malo, Joint declaration on European defence, 3-4 grudnia 1998 r.
 9. Cansacchi C.G., Identité et continuité des sujets internationaux, „Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye” 1970, nr 130, s. 1–94.
 10. Committee of Ministers, Extension of the activities of the Council of Europe in the social and cultural fields, Rezolucja (59) 23, 16 listopada 1959 r.
 11. Communication concerning certain aspects of the treatment of competition cases resulting from the expiry of the ECSC Treaty, Dz.U. z 26.06.2002 r., L 152, s. 5.
 12. Conclusions of the presidency, Cologne European Council, 3-4 czerwca 1999 r.
 13. Council Decision 1999/404/CFSP concerning the arrangements for enhanced cooperation between the European Union and the Western European Union, Dz.U. z 19.06.1999 r., L 153, s. 1.
 14. Council Decision of 1 February 2003 establishing the measures necessary for the implementation of the Protocol, annexed to the Treaty establishing the European Community, on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel (2003/76/EC), Dz.U. z 05.02.2003 r., L 29, s. 22–24.
 15. Council Decision of 1 February 2003 laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel (2003/77/EC), Dz.U. z 05.02.2003 r., L 29, s. 25–27.
 16. Council Decision of 1 February 2003 laying down the multiannual technical guidelines for the research programme of the Research Fund for Coal and Steel (2003/78/EC), Dz.U. z 05.02.2003 r., L 29, s. 28–39.
 17. Council Joint Action 2001/554/CFSP on the establishment of a European Union Institute for Security Studies, Dz.U. z 25.07.2001 r., L 200.
 18. Council Joint Action 2001/555/CFSP on the establishment of a European Union Satellite Centre, Dz.U. z 25.7.2001 r., L 200.
 19. Cruz Vilaca J.L. da, La constitution de l’Europe. Mission inachevée [w:] L’Europe a-t-elle besoin d’une Constitution?, Bruxelles 1996, s. 10–18.
 20. Curtin D.M., The Constitutional Structure of the Union. A Europe of bits and pieces, „Common Market Law Review” 1993, nr 1, s. 17–69.
 21. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 22. Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 February 2002 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel (2002/234/ECSC), Dz.U. z 22.03.2002 r., L 79, s. 42.
 23. Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 19 July 2002, on the consequences of the expiry of the European Coal and Steel Community (ECSC) Treaty on international agreements concluded by the ECSC (2002/595/EC), Dz.U. z 23.07.2002, L 194, s. 35.
 24. Decyzja Rady z dnia 8 listopada 1993 r. dotycząca nazwy nadanej Radzie po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej (93/591), Dz.U. z 16.11.1993 r., L 281, s. 18.
 25. Eaton M.R., Common Foreign and Security Policy [w:] D. O’Keeffe, P.M. Twomey (red.), Legal issues of the Maastricht Treaty, Chancery, London 1994, s. 215–226.
 26. Echange de lettres entre le Département politique fédéral et le Directeur général du GATT concernant l’application au GATT de l’accord du 19 avril 1946 sur les privilčges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, 18 sierpnia 1977 roku, RO 1977 2202.
 27. Ena.lu, www.ena.lu [dostęp: 16.10.2010 r.].
 28. Everling U., Reflections on the Structure of the European Union, „Common Market Law Review” 1992, nr 29, s. 1053–1077.
 29. Gautier P., The Reparation for Injuries Case Revisited: The Personality of the European Union, „Max Planck Yearbook of United Nations Law” 2000, nr 4, s. 331–361.
 30. Gnamou-Petauton D., Dissolution et succession entre organisations internationales: Contribution à la théorie de la succession entre organisations internationales, Bruylant, Bruxelles 2008.
 31. Hahn H.J., Continuity in the law of international organization, „Oesterreichische Zeitschrift furs Offentliche Recht” 1964, nr 13, s. 167–239.
 32. Jacque J.P., Droit institutionnel de l’Union europeenne, Vuibert, Paris 2006.
 33. Jacqué J.P., Le Traité de Lisbonne. Une vue cavalière, „Revue Trimestrielle de Droit Européen” 2008, nr 3, s. 439–484.
 34. Klabbers J., An introduction to international institutional Law, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 35. Klabbers J., Presumptive personality. The European Union in international law [w:] M. Koskenniemi (red.), International law aspects of the European Union, M. Nijhoff Publishers, The Hague 1998, s. 231–253.
 36. Kuźniak B., Powojenne Niemcy a ciągłość i identyczność 14 państwa, „Państwo i Prawo”, 1996, nr 11, s. 63–70.
 37. Lambers H.J., Les clauses de révision des Traités instituant les Communautés Européennes, „Annuaire Français de Droit International” 1961, nr 7, s. 593–631.
 38. Mégret J., La fusion des Exécutifs des Communautés européennes, „Annuaire Français de Droit International” 1965, nr 11, s. 692–709.
 39. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, LexisNexis, Warszawa 2010.
 40. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiego Księstwa Luksemburg, Rapport du gouvernement luxembourgeois sur la fusion des exécutifs, Coopération politique européenne- Questions fondamentales, Antécédents-Conversations bilatérales, AE 13074, 26 lipca 1960, www.ena.lu [dostęp: 16.10.2010r.].
 41. Myers P.R., Succession between international organizations, Kegan Paul International, London 1993.
 42. O’Connell D.P., International law. Vol. 1, Stevens, London 1970.
 43. Pescatore P., Les travaux du „groupe juridique dans la négociation des traités de Rome“, „Hémecht” 1982, nr 2, s. 159–178.
 44. Piris J.C., The Lisbon Treaty. A legal and political analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 45. Presidency Report on the European Security and Defence Policy, 14056/00, 30.11.2000 r.
 46. Raepebusch S. van, L’émergence de l’Union Europeénne dans l’ordre juridique international [w:] M. Dony (red.), Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, Bruylant, Bruxelles 1999, s. 261–299.
 47. Ranjeva R., La succession d’organisations internationales en Afrique, A. Pedone, Paris 1978.
 48. Rapport du président du groupe de travail III «Personnalité juridique» aux membres de la Convention, CONV 305/02, WG III 16, 1 października 2002 r.
 49. Rapport sur la personnalité juridique de l’Union européenne, PE 304.279, 21 listopada 2001 r.
 50. Rideau J., Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, LGDJ, Paris 2002.
 51. Rodney L., Europe. A concise encyclopedia of the European Union from Acchen to Zollverein, Profile Books, London 2004.
 52. Rutten M., From St-Malo to Nice. European defence. Core documents, „Chaillot Paper” 2001, nr 47, s. 8–9.
 53. Schermers H.G., International organizations [w:] M. Bedjaoui, International law. Achievements and prospects, M. Nijhoff Publishers, Paris 1991.
 54. Schmalenbach K., International Organizations or Institutions, Succession, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com [dostęp: 16.10.2010 r.].
 55. Smith-Scott G., An outpost of Atlanticism. Leonard Tennyson, the European Delegation in Washington and the transformation of US-European relations 1954–1974, „Journal of European Integration History” 2008, nr 2, s. 99–120.
 56. Taking Europe to the world. 50 years of the European Commission’s External Service, EUR-OP, Luxembourg 2004.
 57. Tizzano A., La personalité internationale de l’Union Europeénne [w:] M. Dony (red.), Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, Bruylant, Bruxelles 1999, s. 169–204.
 58. Traktat z dnia 13 marca 1984 r. zmieniający Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do Grenlandii, Dz.U. z 1.02.1985, L 29, s. 1.
 59. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot w wyroku 22/70 z dnia 31 marca 1971 r., Komisja vs. Rada (wyrok ERTA) Parlament Europejski, The third pillar of the Treaty on European Union. Cooperation in the fields of Justice and Home Affairs, People’s Europe Series Working paper W-8, grudzień 1996, s. 9–10.
 60. Ubertazzi B., The end of ECSC, „European Integration online Papers” 2004, nr 20, www.eiop.or.at [dostęp: 16.10.2010 r.].
 61. Umowa pomiędzy UNESCO i Międzynarodowym Biurem Edukacji, 14 października 1968, UNESCO Doc. 15 C/83.
 62. Unia Zachodnioeuropejska, Portalwiedzy.onet.pl, http://portalwiedzy.onet.pl/124545,,,,unia_zachodnioeuropejska,haslo.html [dostęp: 2011 r.].
 63. Wessel R., International legal status of the European Union, „European Foreign Affairs Review” 1997, nr 1, s. 109–129.
 64. Wessel R., The EU as black widow. Devouring the WEU to give birth to a European security and defence policy [w:] V. Kronenberger (red.), The European Union and the International Legal Order. Discord or harmony?, T.M.C. Asser Press, The Hague 2001, s. 405–434.
 65. Wessel R., The State of Affairs in European Security and Defence Policy. The Breakthrough in the Treaty of Nice, „Journal of Conflict and Security Law” 2003, nr 2, s. 265–288.
 66. WEU Council, Decision to transfer the exercise of the social and cultural activities pursued by the organisation to the Council of Europe, 21 października 1959 r.
 67. WEU Council, Luxembourg Declaration, 22-23 listopada 1999 r.
 68. Weu.int, www.weu.int [dostęp: 2011 r.].
 69. Wiebringhaus H., A propos du transfert de compétences entre organisations internationales: le cas du transfert de certaines activités de l’U.E.O. au Conseil de l’Europe, „Annuaire Français de Droit International” 1961, nr 1, 61, s. 537–550.