"Studia Prawnicze" na wykazie czasopism naukowych MEiN

2021-12-02

Na opublikowanym 1 grudnia b.r. zaktualizowanym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych znalazły się wszystkie czasopisma wydawane i współwydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Za publikację oryginalnych artykułów naukowych w półroczniku "Studia Prawnicze" autorzy mogą otrzymać 20 pkt. Punktacja ta jest właściwa dla artykułów opublikowanych w czasopiśmie od 2019 r.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji artykułów w ramach trwających naborów.