Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Redakcja Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii. (2022). Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych. Biuletyn Kryminologiczny, (17), 118–132. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3298
PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN