Zapis z seminarium zorganizowanym dla uczczenia 55 rocznicy powstania Zakładu Kryminologii i w 110 rocznicę urodzin prof. Stanisława Batawii. Warszawa, 28 października 2008 roku

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Redakcja Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii. (2022). Zapis z seminarium zorganizowanym dla uczczenia 55 rocznicy powstania Zakładu Kryminologii i w 110 rocznicę urodzin prof. Stanisława Batawii. Warszawa, 28 października 2008 roku. Biuletyn Kryminologiczny, (17), 76–117. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3297
PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN