Nr XXXI (2009)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Dirk Van Zyl-Smit, Sonja Snacken
7 - 33
Prawa więźniów w perspektywie europejskiej ostatnich lat

PDF
Frieder Dünkel, Andrea Baechtold, Dirk Van Zyl-Smit
35 - 60
Europejskie reguły wykonywania sankcji i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych

PDF
Leon Tyszkiewicz
61 - 72
O niektórych ogólnych problemach kryminologii i znaczeniu paradygmatu humanistycznego

PDF
Barbara Szamota-Saeki
73 - 100
Społeczno-wychowawcza funkcja kary a koncepcje natury ludzkiej (na przykładzie koncepcji Michaela Baurmanna)

PDF
Mateusz Rodak
101 - 145
Międzywojenna polska debata kryminologiczna-poszukiwanie społecznych przyczyn przestępczości i sposobów jej zwalczania

PDF
Katarzyna Laskowska
147 - 158
Rola prawa karnego w ograniczaniu patologii jako poważnego zagrożenia dla społeczeństwa XXI wieku

PDF
Olga Sitarz
159 - 172
Czynny żal jako instrument polityki kryminalnej i karnej

PDF
Dagmara Woźniakowska-Fajst
173 - 208
Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu - czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania?

PDF
Leszek Wilk
209 - 221
"Kryminalne" aspekty przestępczości podatkowej

PDF
Andrzej Siemaszko
223 - 264
Polskie Badanie Przestępczości (PBP) 2007-2009: analiza wybranych rezultatów

PDF
Piotr Stępniak
265 - 298
System programowanego oddziaływania w opiniach więźniów

PDF
Zbigniew Lasocik
299 - 344
Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. "więźniów niebezpiecznych" w Polsce

PDF
Krystian Bedyński
345 - 387
Naczelnicy więzień w Rawiczu i Wronkach 1945-1956

PDF