No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Crime against Property in Poland between 1924 and 2005 in the Light of Police Statistical Data

Krzysztof Krajewski
Jagiellonian University

Published 2008-04-01

Keywords

 • offence against property,
 • police statistics,
 • theft,
 • property,
 • Police,
 • statistics data

How to Cite

Krajewski, K. (2008). Crime against Property in Poland between 1924 and 2005 in the Light of Police Statistical Data. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 119–131. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008K

Abstract

The aim of the article is to characterise and explain the peculiarities of crime against property in Poland by analysing data collected and published by the Polish police in the period 1924–2005. The article presents typical stages of research on crimes against property. Krzysztof Krajewski begins the discussion with an analysis of crimes against property in the People’s Republic of Poland between 1955 and 1970, stressing the importance of the October Thaw of 1956 and ‘little stabilisation’ for the analysis; then he discusses the period from 1971 to 1980 and the Gierek era, as well as the situation from 1981 to 1989, considering them as the declining period of the socialist system connected with political and economic collapse. The authoremphasises the fact that legislative changes and attempts to reclassify petty crimes were an important feature that led to a decline in crimes against property in this period. The article also explains why the general trends in the dynamics of crimes against property may differ from analogous trends for the three most important acts – theft, burglary, and robbery – the intensity and weakening of which are not the same in the different stages of the analysis. Summing up his thoughts, Krajewski claims that the pattern of crimes against property in Poland recorded in police statistics has undergone numerous transformations.

References

 1. Biernaczyk Z., Rozbój w aspekcie kryminologicznym i kryminalistycznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk 1977.
 2. Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 3. Czernicki K., Przestępczość w Polsce w latach 1935–1937 według policyjnej statystyki kryminalnej, „Archiwum Kryminologiczne” 1939, t. 3, nr 1−2.
 4. Dadak W., Duże miasto jako teren kradzieży z włamaniem, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, R. I, z. 2.
 5. Felson M., Crime and Everyday Life. Insights and Implications for Society, Pine Forge Press, Thousand Oaks-New Delhi-London 1994.
 6. Janowska H., Zabójstwa i ich sprawcy. Analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 7. Jasiński J., Rozmiary i dynamika przestępczości w Polsce [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1978.
 8. Jasiński J., Spojrzenie na przestępczość w europejskich państwach postkomunistycznych, „Państwo i Prawo” 1997, z. 8.
 9. Kołakowska-Przełomiec H. (red.), Przestępstwa kradzieży z włamaniem: studium kryminologiczne, „Typografika”, Warszawa 1996.
 10. Krajewski K., Przestępczość i polityka karna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2004, R. VII, z. 1.
 11. Kurleto E., Błachut J., „Ciemna liczba” kradzieży mienia prywatnego, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1977, t. 6.
 12. Radzinowicz L., Przestępczość w Polsce w latach 1924–1933 na podstawie policyjnej statystyki kryminalnej, „Archiwum Kryminologiczne” 1935/1937, t. 2, nr 1–2.
 13. Radzinowicz L., Struktura przestępczości w Polsce według statystyki sądowej, „Archiwum Kryminologiczne” 1935/1937, t. 2, nr 3-4.
 14. Radzinowicz L., Wpływ warunków ekonomicznych na przestępczość w Polsce w latach 1928–1934, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. XXI, z. 2.
 15. Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.