Sprawozdanie z sympozjum kryminologicznego. Sztokholm, 16-18 czerwca 2008 roku

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Klaus, W. (2022). Sprawozdanie z sympozjum kryminologicznego. Sztokholm, 16-18 czerwca 2008 roku. Biuletyn Kryminologiczny, (17), 40–42. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3294
PDF

Bibliografia

Fajst M., Kryminologiczny Nobel 2008, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa” 2007, nr 16, s. 73–80.

Olewus D., Mobbing. Fala przemocy w szkole – jak ją powstrzymać?, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007.

Skiba R., Are zero tolerance policies effective in the schools? An evidentiary review and recommendations, http://www.apa.org/ed/cpse/zttfreport.pdf [dostęp: 2008].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN