No. XII (1985)
Articles

Studies on young prostitutes

Magdalena Jasińska
University of Warsaw

Published 1985-06-23

Keywords

  • prostitution,
  • Warsaw,
  • resocialization

How to Cite

Jasińska, M. (1985). Studies on young prostitutes. Archives of Criminology, (XII), 129–137. https://doi.org/10.7420/AK1985L

References

  1. Falewicz J.K., Jasiński J., Rażniewski A., Elementy problemu patologii społecznej w Polsce w perspektywie do roku 1990, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1975.
  2. Jasińska M., Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1967.
  3. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r., Dz.U. 1952 Nr 41 poz. 278.
  4. „Revue Abolitionniste”, Publication trimestrielle de la Fédération Abolitionniste Internationale.
  5. Study on Traffic in Persons and Prostitution, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York 1959.
  6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114.