Nr XLII/1 (2020)

Zgłoś artykuł

Archiwum Kryminologii

Artykuły

Yakov Gilinskiy
9 - 21
Criminology and the criminal justice system in the Russian Federation after socio-political transformation: Kryminologia i wymiar sprawiedliwości w Federacji Rosyjskiej po transformacji społeczno-politycznej
PDF (English)
Milana Salmanovna Dikaeva
23 - 44
Penal Policy in the Russian Federation. Trends and Perspectives: Polityka karna w Federacji Rosyjskiej. Trendy i perspektywy
PDF (English)
József Kó
45 - 73
Crime statistics in Hungary, 1968–2017: What is shaping the trend? Statystyki przestępczości na Węgrzech w latach 1968–2018. Analiza i wyjaśnienie trendów
pdf (English)
Oliver Bacanovic, Angelina Stanojoska
75 - 96
Crime and criminality in the Republic of North Macedonia. A general overview of the period 1991–2018: Przestępczość w Republice Macedonii Północnej w latach 1991–2018
PDF (English)
Konrad Buczkowski, Paulina Wiktorska
97 - 115
Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders. Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s: Przestępczość w losach życiowych dorosłych – dawnych nieletnich sprawców czynów karalnych. Wybrane aspekty wpływu transformacji ustrojowej w Polsce na powrotność do przestępczości nieletnich z lat 80. i 2000.
PDF (English)
Dagmara Woźniakowska-Fajst
117 - 138
20 years on the path – the criminal careers of Polish juvenile girls: 20 lat na ścieżce – kariery kryminalne polskich nieletnich dziewcząt
pdf (English)
Szandra Windt, Petronella Deres
139 -161
The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania: Charakterystyka zjawiska handlu ludźmi na Węgrzech i w Rumunii
PDF (English)
Magdalena Grzyb
163 -183
‘We condemn abusing violence against women’. The criminalization of domestic violence in Poland: „Potępiamy nadużywanie przemocy wobec kobiet”. O kryminalizacji przemocy domowej w Polsce
PDF (English)
Paweł Ostaszewski
185 - 206
Transition in offences of not paying maintenance in Poland: Przemiany przestępstwa niealimentacji w Polsce
PDF (English)
Gabriel Oancea, Mihai Ioan Micle
207 - 224
The emergence of community control sanctions in the Romanian sanctioning system: Wdrożenie kar probacyjnych do systemu kar w Rumunii
PDF (English)
Joanna Klimczak, Maria Niełaczna
225 - 252
Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym
PDF (English)
Jan Váně, Lukáš Dirga
253 - 269
The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism: Opieka duszpasterska jako część opieki penitencjarnej? Przemiany czeskiego systemu więziennego po upadku komunizmu
PDF (English)