Informacje dla autorów

Zgłoś artykuł

Manuskrypty można składać za pośrednictwem systemu redakcyjnego PYIL: www.editorialsystem.com/pyil.

PYIL nie pobiera żadnych opłat za publikację i redakcję manuskryptu.


Szczegóły procesu przesyłania i procesu recenzyjnego są opisane w dokumencie zatytułowanym “Publication Guidelines” dostępnym na tej stronie internetowej. Dokument ten zawiera informacje dotyczące:

  • szczegółowych wytycznych dla recenzentów;
  • wymogów dotyczących etyki publikacji i oświadczeń o nadużyciach;
  • polityki korekt i wycofania tekstów;
  • dostępu do czasopisma i poszczególnych artykułów;
  • informacji o prawach autorskich i licencjach;
  • stylu formatowania i cytowania.