Procedura recenzyjna

Zgłoś artykuł

Wszystkie przesłane artykuły podlegają wstępnej weryfikacji dokonywanej przez redakcję w zakresie spełnienia przez przesłany tekst podstawowych wymogów dotyczących redakcji tekstu naukowego i zgodności tematycznej z linią czasopisma. Artykuł jest przesyłany do dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki w której afiliowany jest autor artykułu. Recenzenci oceniają tekst na zasadzie double blind-peer review.


Szczegóły procedury recenzyjnej (wraz ze wskazówkami dla recenzentów) zostały opisane w dokumencie „Publications guidelines”, zobacz Informacje dla autorów.

Lista recenzentów XXXIX numeru:

 • Prof. Maurizio Arcari (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italy)
 • Prof. Michał Balcerzak (University of Toruń, Poland)
 • dr Grażyna Baranowska (PAS Institute of Law Studies, Poland)
 • Prof. Eva Brems (Ghent University, Belgium)
 • Prof. Marta Bucholc (University of Warsaw, Poland)
 • Prof. William Butler (PennState Dickinson Law, United States)
 • dr Anna Czaplińska (University of Łódź, Poland)
 • Prof. Nicolas de Sadeleer (L’Université Saint-Louis – Bruxelles, Belgium)
 • Prof. Agata Dziewulska (University of Warsaw, Poland)
 • dr Craig Eggett (Maastricht University, The Netherlands)
 • Prof. Luke Glanville (Australian National University, Australia)
 • dr Sergei Golubok (Attorney-at-Law, St Petersburg Bar Association, Russia)
 • Prof. Patrycja Grzebyk (University of Warsaw, Poland)
 • Prof. Robert Grzeszczak (University of Warsaw, Poland)
 • dr Andrzej Jakubowski (University of Opole, Poland)
 • Prof. Marcin Kałduński (University of Toruń, Poland)
 • Prof. Michał Kowalski (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
 • Prof. Bartłomiej Krzan (University of Wrocław, Poland)
 • Prof. Hanna Kuczyńska (PAS Institute of Law Studies, Poland)
 • Prof. Nikos Lavranos (Nikos Lavranos Investment Consulting, The Netherlands)
 • Prof. Marek Madej (University of Warsaw, Poland)
 • Prof. Sylwia Majkowska-Szulc (University of Gdańsk, Poland)
 • Prof. Lauri Malksoo (University of Tartu, Estonia)
 • Prof. Alexander Merezhko (Kyiv National Linguistic University, Ukraine)
 • Prof. Aleksandra Mężykowska (PAS Institute of Law Studies, Poland)
 • Prof. Anja Mihr (OSCE Academy, Kyrgyzstan)
 • Prof. Zhu Mingzhe (China University of Political Science and Law, China)
 • dr Łucja Nowak (Dentons, Poland)
 • dr Karolina Podstawa (Maastricht University, The Netherlands)
 • dr Katarzyna Strąk (PAS Institute of Law Studies, Poland)
 • dr Monika Sus (Hertie School of Governance, Germany)
 • Rafał Tarnogórski (Polish Institute of International Affairs, Poland)
 • dr Szymon Zaręba (Polish Institute of International Affairs, Poland)
 • dr Maciej Żenkiewicz (Universidad de Externado de Colombia, Colombia).

Zobacz także recenzentów artykułów opublikowancyh w poprzednich tomach czasopisma.