Zespół redakcyjny

Zgłoś artykuł

Redakcja:

 • Prof. dr hab. Władysław Czapliński – redaktor naczelny, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska
 • Prof. Karolina Wierczyńska- zastępca redaktora naczelnego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska
 • Prof. Łukasz Gruszczyński – sekretarz redakcji, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 • dr hab. Aleksandra Mężykowska – sekretarz redakcji, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska
 • dr Andrzej Jakubowski – członek redakcji, Uniwersytet w Opolu, Polska
 • dr Wojciech Tomaszewski – redaktor statystyczny, Institute for Social Science Research, Uniwersytet Queensland, Australia

Rada Naukowa:

 • Prof. P. Saganek (chair), Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska
 • Prof. M. Arcari, University of Milano-Bicocca, Włochy
 • Prof. L. Balmond, University of Nice, Francja
 • Prof. J. Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 • Prof. S. Hobe, University of Cologne, Niemcy
 • Prof. J. Kranz, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 • Prof. S. Oeter, University of Hamburg, Niemcy
 • Prof. P. Pazartzis, National & Kapodistrian University of Athens, Grecja
 • Prof. J. Poczobut, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. P. Sturma, University of Prague, Czechia
 • Prof. E. de Wet, University of Pretoria, RPA
 • Prof. R. Wieruszewski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska
 • Prof. Andreas Zimmermann, University of Potsdam, Niemcy