O czasopiśmie

Zgłoś artykuł

Polish Yearbook of International Law to ukazujące się od 1966 roku czasopismo naukowe zawierające artykuły z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego prywatnego wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Komitet Nauk Prawnych PAN, właścicieli tytułu. Ponadto publikowana jest w nim sekcja dotycząca praktyki polskiej w zakresie prawa międzynarodowego oraz recenzje książek. Wersja papierowa czasopisma jest wersją referencyjną. PYIL jest rocznikiem, nowe tomy są dostępne w sierpniu każdego roku. Każdy tom zawiera 12–16 artykułów, w zależności od liczby i jakości zgłoszeń w danym roku, a także ich długości.

Yearbook jest indeksowany w następujących bazach: (i) Emerging Sources Citation Index (ESCI), (ii) ERIH PLUS, (iii) Index Copernicus, and (iv) the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).