Contact

Make a Submission

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk / Institute of Legal Sciences – Polish Academy of Sciences
Redakcja Contemporary Central & East European Law / Editorial Board of The Contemporary Central & East European Law
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
Polska / Poland