Rybiałek, Małgorzata. „Ewolucja środków płatności (zapłaty): Od pieniądza gotówkowego Do pieniądza Elektronicznego: The Development of Payment Methods: From Cash Money to Electronic Moneys”. Studia Prawnicze, no. 4 (192) (grudzień 31, 2012): 123–155. Udostępniono kwiecień 1, 2023. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/2661.