Stawarz, M. „Podstawy odpowiedzialności Za przestępczość Zorganizowaną Na przykładzie Wybranych instrumentów części ogólnej Kodeksu Karnego [Basis of Responsibility for Organized Crime on the Example of Selected Instruments of the General Part of the Criminal Code]: [Basis of Responsibility for Organized Crime on the Example of Selected Instruments of the General Part of the Criminal Code]”. Studia Prawnicze / The Legal Studies, nr 1(227), lipiec 2023, s. 101 -, doi:10.37232/sp.2023e.