[1]
M. Rybiałek, „Ewolucja środków płatności (zapłaty): od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego: The development of payment methods: From cash money to electronic moneys”, SP, nr 4 (192), s. 123–155, grudz. 2012.