Stawarz, M. (2023) „Podstawy odpowiedzialności za przestępczość zorganizowaną na przykładzie wybranych instrumentów części ogólnej kodeksu karnego [Basis of responsibility for organized crime on the example of selected instruments of the general part of the Criminal Code]: [Basis of responsibility for organized crime on the example of selected instruments of the general part of the Criminal Code]”, Studia Prawnicze / The Legal Studies, (1(227), s. 101 –. doi: 10.37232/sp.2023e.