Rybiałek, M. (2012) „Ewolucja środków płatności (zapłaty): od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego: The development of payment methods: From cash money to electronic moneys”, Studia Prawnicze, (4 (192), s. 123–155. doi: 10.37232/sp.2012.4.4.