Stawarz, Magdalena. 2023. „Podstawy odpowiedzialności Za przestępczość Zorganizowaną Na przykładzie Wybranych instrumentów części ogólnej Kodeksu Karnego [Basis of Responsibility for Organized Crime on the Example of Selected Instruments of the General Part of the Criminal Code]: [Basis of Responsibility for Organized Crime on the Example of Selected Instruments of the General Part of the Criminal Code]”. Studia Prawnicze / The Legal Studies, nr 1(227) (lipiec):101 -. https://doi.org/10.37232/sp.2023e.