Rybiałek, Małgorzata. 2012. „Ewolucja środków płatności (zapłaty): Od pieniądza gotówkowego Do pieniądza Elektronicznego: [The Development of Payment Methods: From Cash Money to Electronic Moneys]”. Studia Prawnicze / The Legal Studies, nr 4 (192) (grudzień):123-55. https://doi.org/10.37232/sp.2012.4.4.