Rybiałek, M. (2012). Ewolucja środków płatności (zapłaty): od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego: [The development of payment methods: From cash money to electronic moneys]. Studia Prawnicze / The Legal Studies, (4 (192), 123–155. https://doi.org/10.37232/sp.2012.4.4