(1)
Rybiałek, M. Ewolucja środków płatności (zapłaty): Od pieniądza gotówkowego Do pieniądza Elektronicznego: The Development of Payment Methods: From Cash Money to Electronic Moneys. SP 2012, 123-155.