[1]
Rybiałek, M. 2012. Ewolucja środków płatności (zapłaty): od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego: [The development of payment methods: From cash money to electronic moneys]. Studia Prawnicze / The Legal Studies. 4 (192) (grudz. 2012), 123–155. DOI:https://doi.org/10.37232/sp.2012.4.4.