[Book review: Aleksander Orakhelashvili, International Law and International Politics: Foundations of Interdisciplinary Analysis]

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

international law
international politics

Jak cytować

Grzebyk, P. (2021). [Book review: Aleksander Orakhelashvili, International Law and International Politics: Foundations of Interdisciplinary Analysis]. Polish Yearbook of International Law, 40, 315–318. https://doi.org/10.24425/pyil.2021.138444

Abstrakt

Book review of Aleksander Orakhelashvili, International Law and International Politics: Foundations of Interdisciplinary Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham: 2020, pp. 320 (ISBN 978-1-83910-643-9).

https://doi.org/10.24425/pyil.2021.138444
PDF (English)

Bibliografia

Bierzanek R., Jakubowski J., Symonides J., Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, PWN, Warszawa 1980.

Bierzanek R., Współczesne stosunki międzynarodowe, PIW, Warszawa 1972.

Bierzanek R., Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973: studium prawno-polityczne, MON, Warszawa 1974.

Ehrlich L., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, (reprint of the first edition from 1947), Scholar, Warszawa 2018.

Lachs M., System bezpieczeństwa zbiorowego a sprawa bezpieczeństwa i pokoju, Warszawa 1955.

Lachs M., The Polish-German Frontier: Law, Life and the Logic of History, PWN, Warszawa 1965.

Pugacewicz T., Koncepcja teoretyczna stosunków międzynarodowych w ujęciu Ludwika Ehrlicha z 1947 roku, [w:] P. Grzebyk, R. Tarnogórski (red.), Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, PISM Warszawa 2020.

Rotfeld A.D., Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Akademia Dyplomatyczna MSZ, Warszawa 2004.

Rotfeld A.D., Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, PISM, Warszawa 1990.

Symonides J., Les functions de la justice internationale dans les relarions internationales contemporaines, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.