The Execution of European Arrest Warrants Issued by Polish Courts in the Context of the Cjeu Rule of Law Case Law

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

Court of Justice of the European Union
European Arrest Warrant (EAW)
Poland
rule of law

Jak cytować

Saganek, P. (2021). The Execution of European Arrest Warrants Issued by Polish Courts in the Context of the Cjeu Rule of Law Case Law. Polish Yearbook of International Law, 40, 275–295. https://doi.org/10.24425/pyil.2021.138441

Abstrakt

The case law of the CJEU dealing with the rule of law touches upon the question of execution of European Arrest Warrants (EAWs) issued by Polish courts. The year 2020 witnessed the second important judgment of the CJEU in this respect (the Dutch case). As in its 2018 predecessor (the Irish case), the CJEU excluded the possibility of overt denial of all EAWs issued by Polish courts. Instead it insists on a two-step examination, comprising not only a general evaluation but also the examination of the individual situation of a requested person. It remains to be seen whether this is a promise of armistice in the CJEU’s approach to Poland, although this is not believed by the author of the text.

https://doi.org/10.24425/pyil.2021.138441
PDF (English)

Bibliografia

Bonelli M., Claes M., Judicial Serendipity: How Portuguese Judges Came to the Rescue of the Polish Judiciary, ECJ 27 February 2018, Case C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, „European Constitutional Law Review” 2018, t. 14, nr 3, s. 622-643.

Böse M., The European arrest warrant and the independence of public prosecutors: OG & PI, PF, JR &YC, „Common Market Law Review” 2020, t. 57, nr 4, s. 1259-1282.

C-192/12 PPU Melvin West,ECLI:EU:C:2012:404, 28 June 2012.

C-261/09 Gaetano Mantello, ECLI:EU:C:2010:683, 16 November 2010.

C-396/11 Ciprian Vasile Radu, ECLI:EU:C:2013:39,29 January 2013.

Case C-168/13PPU Jeremy F. v. Premier ministre, ECLI:EU:C:2013:358, 30 May 2013.

Case C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality (Deficiencies in the system of justice), ECLI:EU:C:2018:586, 25 July 2018.

Case C-220/18 PPU ML, ECLI:EU:C:2018:589, 25 July 2018.

Case C-237/15 PPU Minister for Justice and Equality v. Francis Lanigan, ECLI:EU:C:2015:474, 16 July 2015.

Case C-241/15, Niculaie Aurel Bob-Dogi, ECLI:EU:C:2016:385, 1 June 2016.

Case C-303/05 Advocaten voor de Wereld VZW v. Leden van de Ministerraad, ECLI:EU: C:2007:261, 3 May 2007.

Case C-367/16 Dawid Piotrowski, ECLI:EU:C:2018:27, 23 January 2018.

Case C-388/08 PPU Artur Leymann, Aleksei Pustovarov, ECLI:EU:C:2008:669, 1 December 2008.

Case C-399/11 Stefano Melloni v. Ministerio Fiscal, ECLI:EU:C:2013:107, 26 February 2013.

Case C-452/16 PPU Krzysztof Marek Półtorak, ECLI:EU:C:2016:858, 10 November 2016.

Case C-453/16 PPU Halil Ibrahim Özçelik, ECLI: EU:C:2016:860, 10 November 2016.

Case C-477/16PPU Ruslanas Kovalkovas, ECLI:EU:C:2016:861, 10 November 2016.

Case C-579/15 Daniel Adam Popławski, ECLI:EU:C:2017:503, 29 June 2017.

Case C-619/18 Commission v. Poland (Independence of the Supreme Court), ECLI:EU:C: 2019:531, 2019.

Case C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, ECLI:EU:C: 2018:117, 2018

Case C-66/08 Szymon Kozłowski, ECLI:EU:C:2008:437, 17 July 2008.

Commission Opinion on the Rule of Law in Poland and the Rule of Law Framework: Question & Answers, Brussels, 1 June 2016, https://bit.ly/3hBWutq.

Commission Recommendation (EU) 2017/146 of 21 December 2016 regarding the rule of law in Poland complementary to Commission Recommendation (EU) 2016/1374, OJ EU 2017 22/65.

Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA (OJ 2009 L 81).

Demonstracje przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/protesty-w-polsce-przeciwko-ustawie-o-sadzienajwyzszym/5ctwjny.

Filipek P., Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości – uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 12, s. 4-14.

Filipek P., Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 2, s. 14-31.

Grzelak A., Wzajemne zaufanie jako podstawa współpracy sądów państw członkowskich UE w sprawach karnych (uwagi na marginesie odesłania prejudycjalnego w sprawie C-216/18 PPU Celmer), „Państwo i Prawo” 2018, nr 10, s. 50-66.

Joined cases C-354/20 PPU and C-412/20 PPUOpenbaar Ministerie, ECLI:EU:C:2020:1033, 2020.

Joined Cases C-404/15 and C-659/15 PPU Pál Aranyosi and Robert Căldăraru, ECLI:EU:C:2016:198, 5 April 2016.

Joined Cases C-508/18 and C-82/19 PPU OG and PI, ECLI:EU:C:2019:456, 27 May 2019.

Joined Cases C-558/18 and C-563/18 Miasto Łowicz v. Skarb Państwa –Wojewoda Łódzki, Prokurator Generalny, v. VX, WW, XV, ECLI:EU:C:2020:234, 2020.

Joined Cases C-585/18, C-624/18 and C-625/18 A.K. v. Krajowa Rada Sądownictwa, C.P i D.O. v. Sąd Najwyższy , ECLI:EU:C: 2019:982, 2019.

Konstadinides T., Judicial independence and the Rule of Law in the context of non-execution of a European Arrest Warrant: LM, „Common Market Law Review” 2019, t. 56, nr 3, s. 743-769.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.

Krajewski M., Ziólkowski M., Court of Justice EU Judicial Independence Decentralized: A.K., „Common Market Law Review” 2020, t. 57, nr 4, s. 1107-1138.

Lenaerts K., La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust, „Common Market Law Review” 2017, t. 54, nr 3, s. 805-840.

Lewandowski W., Pomiędzy Scyllą zawieszenia wzajemnego zaufania i Charybdą fragmentaryzacji standardu ochrony prawa podstawowego – dylematy Trybunału Sprawiedliwości w wyroku C-216/18 PPU, LM, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 2, s. 4-13.

Lisbon Treaty, 1 December 2009.

Maiani F., Miglionico A., One principle to rule them all? Anatomy of mutual trust in the law of the Area of Freedom, Security and Justice, „Common Market Law Review” 2020, t. 57, nr 1, s. 7-44.

Mancano L., You’ll never work alone: A systemic assessment of the European Arrest Warrant and judicial independence, „Common Market Law Review” 2021, t. 58, nr 3, s. 683-718.

Opinion of the Court (Full Court).Opinion 2/13, EU:C:2014:2454, 18 December 2014.

Platon S., Preliminary references and rule of law: Another case of mixed signals from the Court of Justice regarding the independence of national courts: Miasto Lowicz, „Common Market Law Review” 2020, t. 57, nr 6, s. 1843-1866.

Simonelli M.A., How Flagrant is Flagrant? The latest judgment in the Celmer Saga, Leidenlawblog, 21 October 2018, https://leidenlawblog.nl/articles/how-flagrant-is-flagrant-the-latest-judgmentin-the-celmer-saga.

Szwed M., Orzekanie przez wadliwie powołanych sędziów jako naruszenie prawa do sądu w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12.03.2019 r., 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 7, s. 42-51.

Treaty of Amsterdam, 1 May 1999.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym, http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1727_u.html.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Journal of Laws of 2018.

von Bogdandy A., Principles of a Systemic Deficiencies Doctrine: How to Protect Checks and Balances in the Member States, „Common Market Law Review” 2020, t. 57, nr 3, s. 705-740.

von Bogdandy A., Tyrania wartości? Problemy i drogi europejskiej ochrony praworządności krajowej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 4, s. 4-11.

von Danwitz T., Values and the Rule of Law: Foundations of the European Union – An Inside Perspective from the ECJ, „PER: Potchefstroom Electronic Law Journal” 2018, t. 21, nr 1, s. 1-17.